Johtajuuden kehittäminen

Get your leaders ready to "lead now"

We help organizations develop their leaders at three levels: Lead themselves, lead teams and lead the organization.

Kestävää johtajuutta kaikilla tasoilla

FranklinCoveyn näkemys – miksi johtajuus on niin tärkeää?

Kulttuuri on lyömätön kilpailuetu. Se muovautuu organisaation jokaisen ihmisen käytöksestä. FranklinCoveylla olemme oppineet, että parhaat johtajat hyödyntävät tasapainoisesti sekä luonnettaan että osaamistaan johtamistyössään.

10+ vuotta kokemusta digitaalisista toteutuksista

Digitaaliset sisältömme ja oppimisen tuki saatavissa verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Teemme innostavia, interaktiivisia ja osallistavia virtuaalisia valmennuksia ammattitaitoisten valmentajiemme tukemina.

Lue lisää johtajuusvalmennuksistamme

Varmista esimiestesi johtajuusvalmiudet.

  • Tee johtajistasi ”heti”-valmiita.
  • 7 Habits for Highly Effective People – tapasi määrittelevät tuloksesi.
  • 6 Critical Practices for Leading a Team – 6 ratkaisevaa toimintamallia tiimin johtamisessa
  • Multipliers – Miten parhaat johtajat voimaannuttavat tiiminsä tekemään tulosta
  • The 4 Essential Roles of Leadership – 4 johtajuuden keskeistä roolia

Nykypäivän monimutkaisessa ja nopeatempoisessa työelämässä johtajuuden kehittäminen on tärkeää innovatiivisuuden ja kasvupotentiaalin valjastamiseksi.

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut kuinka sinun organisaatiosi voi saavuttaa uusia ja parempia tuloksia avullamme, voit ottaa yhteyttä meihin.

Varmista esimiestesi johtajuusvalmiudet

FranklinCoveyn prosessit tekevät johtajuudesta mittaamattoman arvokkaan kyvyn liiketoiminnan menestyksen takaamiseksi.

The 7 Habits of Highly Effective People

Keskittyy kehittämään osallistujien aloitteellisuutta, vastuunkantoa ja yhteistyökykyä. Ohjelma kehittää työntekijöiden kestävää tuottavuutta paremman priorisoinnin sekä arki- ja työelämän tasapainon avulla. 7 Habits käsittää itsensä johtamisen perusteet, jotka ovat organisaation johtajuuden kulmakivi. Et osaa johtaa muita jollet osaa johtaa itseäsi.

Lue lisää!

The 6 Critical Practices for Leading a Team

Käytännönläheinen prosessi, jossa esimiehet ja johtajat varustetaan kuudella keskeisellä kyvyllä ja käytännöllä menestyäkseen roolissaan. He saavat näkökulmia, kykyjä ja työkaluja, joilla luodaan sitoutumista, tuottavuutta ja tuloksia. Prosessi koostuu FranklinCoveyn eri ohjelmien sisällöistä, jotka on huolella valittu auttamaan esimiehiä ja tiiminvetäjiä menestymään.

Lue lisää!

The 4 Essential Roles of Leadership

30 vuoden kokemuksella johtajuuden kehittämisestä tunnemme ne neljä avainroolia, joita johtajat tarvitsevat menestyäkseen. Kutsumme niitä avainrooleiksi, sillä johtajien täytyy hallita kaikki neljä luodakseen sitoutumista ja kestäviä tuloksia monimutkaisessa ja kiihtyvästi muuttuvassa maailmassa. The 4 Essential Roles of Leadership sopii kokeneille johtajille, joiden on aika teroittaa kykynsä johtamiseen. Se on myös erinomainen vaihtoehto esimiestiimeille, joiden odotetaan luovan menestystä strategian ja vision avulla.

Lue lisää!