Kestävä johtajuus

Luo omistautuneisuutta ja kestäviä tuloksia

Perusteet kestävään ja menestyksekkääseen ihmisten johtamiseen.

The 6 Critical Practices For Leading A Team

Operatiivisen tason esimiehillä on huomattava vaikutus kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Työntekijöiden suhde heidän lähimpään esimieheensä määrittää heidän tuottavuutensa ja sitoutumisensa. Sillä on huomattava vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen, innovatiivisuuteen ja tuloksiin. Lähin esimies muokkaa ja tukee yrityskulttuuria, ja kaikesta mitä yrityksessä tapahtuu, suhde lähimpään esimieheen on se seikka jolla on suurin vaikutus työntekijän pysymiseen työpaikassaan.

Tiimin vetäjä vaikuttaa olennaisesti kaikkiin inhimillisiin menestystekijöihin; työntekijöiden tuottavuuteen ja motivaatioon, asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen, ja innovaatioon. Tutkimukset osoittavat, että tunneäly selittää jopa 80 % johtajan menestyksestä. Tästä huolimatta, moni johtaja saa ylennyksen saavutettujen tulosten tai teknisen osaamisen perusteella, ei johtajuusominaisuuksien. Lisäksi data Harvard Business Review:lta osoittaa, että esimiehet odottavat jopa vuosia ennen ensimmäistä valmennustaan tai tutkintoaan johtajuudessa.

Johtajuus on liian tärkeää, jotta sen voisi jättää sattuman varaan. Mitä nopeammin ihmiset saavat työkalut johtamiseen, sitä paremmiksi johtajiksi he tulevat. 6 Critical Practices: Leading a Team on käytännönläheinen prosessi, joka varustaa osallistujat kuudella tärkeällä kyvyllä, joita he tarvitsevat menestyäkseen.

Menestyvän johtajuuden perusteet

The 6 Critical Practices For Leading A Team on käytännönläheinen prosessi johtajuuteen.

Prosessi on erinomainen työntekijöille, joille on annettu ensimmäinen johtajan rooli tiimissä ja joiden on opittava siirtymään yksin esiintymisestä muiden johtamiseen. Se soveltuu myös kokeneemmille tiimijohtajille, jotka ovat olleet tehtävissään jonkin aikaa, mutta joiden on entistäkin paremmin pystyttävä johtamaan tiimejä tehokkaasti nykypäivän työelämässä.

6 ratkaisevaa toimintamallia ovat:

1: Kehitä johtajan ajatusmalli

Tutki muutoksia ratkaisevissa ajatusmalleissa, jotka maksimoivat menestyksesi muiden johtajana.

2. Pidä säännöllisiä kahdenkeskisiä palavereja

Kasvata tiimin jäsenten motivaatiota pitämällä säännöllisiä kahdenkeskeisiä palavereja, syvennä ymmärrystäsi tiimin jäsenten ongelmista ja auta heitä ratkaisemaan ongelmat itse.

3. Varusta tiimisi saamaan tuloksia

Laadi selkeät tiimitavoitteet ja -tulokset, delegoi vastuunkantoa tiimin jäsenille, tukien heitä oikealla tasolla.

4. Luo palautteen kulttuuri

Anna palautetta kehittääksesi tiimin jäsenten itsevarmuutta ja osaamista; paranna omaa suoriutumistasi hakemalla palautetta.

5. Johda tiimiäsi muutoksen kautta

Identifioi tietyt tehtävät auttaaksesi tiimin jäseniä navigoimaan ja kiihdyttämään muutoksia ja suoriutumaan paremmin.

6. Hallitse aikaasi ja energiaasi

Toimeenpane 5 energialähdettä ja käytä viikkosuunnittelua keskittyäksesi tärkeimpiin prioriteetteihin ja vahvistaaksesi johtamiskykyjäsi.

Tulokset

Tämä prosessi antaa johtajilla ratkaisevat näkökannat, kyvyt ja työkalut, joita he tarvitsevat saavuttaakseen tuloksia tiimin jäsenten kanssa ja heidän avullaan. Esimiehet voivat välittömästi käyttää saamaansa osaamista päivittäisessä johtajuudessaan.

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut kuinka sinun organisaatiosi voi saavuttaa uusia ja parempia tuloksia avullamme, voit ottaa yhteyttä meihin.