Myyntiprosessi

Helping Clients Succeed: Qualifying Opportunities

Auttaa myyjiä tunnistamaan nopeammin asiakkaiden todelliset liiketoiminnalliset tarpeet, lyhentämään myyntisyklejä, kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä ja siten kotiuttamaan enemmän kauppoja.

Ole luotettu neuvonantaja ja tee enemmän kauppaa

Lyhennä myyntisyklejä systemaattisella menetelmällä

Tule luotetuksi neuvonantajaksi ja tee enemmän kauppaa.

Kehittyykö myyntiputkesi eteenpäin haluamallasi tavalla?
Parhaat myyjät käyttävät suurimman osan ajastaan potentiaalisten asiakkuuksien äärellä. He ovat myös taitavia ajamaan liiketoimintaa eteenpäin ennustettavalla tavalla.

FranklinCovey:lla näemme usein myyntitiimejä, joilla on liian pitkät myyntisyklit. Myyjät käyttävät aikaa vääriin mahdollisuuksiin, tai heiltä puuttuu metodi auttaa asiakasta tekemään päätöksiä. Siksi olemme kehittäneet prosessin joka auttaa myyjiä nopeammin ymmärtämään asiakkaan oikeat liiketoiminnan tarpeet ja täten lyhentämään heidän myyntisykliään, lisäämään asiakastyytyväisyyttä ja tekemään enemmän kauppoja.

Työskentelemällä yli 35 tuhannen myyjän kanssa ympäri maailman, olemme huomanneet kolme käyttäytymismallia, jotka estävät myyjien menestymistä:

 • Ensiksi heidän haluttomuus lopettaa heikkojen mahdollisuuksien takaa-ajo, koska he pelkäävät etteivät he täytä myyntitavoitettaan.
 • Toiseksi, ilmeinen kiire tehdä kaupat ilman, että he oikeasti ovat ottaneet aikaa ymmärtääkseen asiakkaan tarpeet.
 • Kolmanneksi, myyjän kyvyttömyys käsitellä vastalauseita ja asiakkaan epäröintiä tehokkaasti.

Tuloksena on usein yli-investoiminen vääriin ihmisiin ja mahdollisuuksiin, ali-investoiminen oikeisiin mahdollisuuksiin, ja mahdollisten voittojen menettäminen, koska myyjä ei ymmärrä asiakkaansa todellisia tarpeita.

Opi, mikä todella toimii!

Kolme menetelmää:
Helping Clients Succeed: Qualifying Opportunities perustuu kolmeen menetelmään, jotka mahdollistavat onnistuneet kaupat ja antavat myyjille kyvyt ja työkalut toteuttaa ne käytännössä.

 • Ensimmäinen menetelmä on ”Mahdollista päätökset”. Tämä antaa myyjille työkalut auttaa asiakasta tekemään päätöksiä myyntiprosessin aikana.
 • ”Voita nopeasti,häviä nopeasti”-menetelmä auttaa myyjiä paremmin ymmärtämään, mitkä prospektit ovat tuottavia.
 • “Hallitse vastalauseet” on menetelmä, jossa myyjät oppivat ennustamaan ja hallitsemaan asiakkaan vastalauseet vahingoittamatta luottamusta, jonka he ovat prosessin aikana rakentaneet.

Ratkaisu

Lyhyemmät myyntisyklit ja tehokas tapa mahdollisuuksien tunnistamiseen.

 • Uudet käytökset ja menetelmät myyntiin maailman parhailta tekijöiltä.
 • Valmennus selkeiden tavoitteiden asettamiseen ROI (return on investment) ja tulosten takaamiseksi 12 viikon prosessin päättyessä.
 • Ymmärrys asiakkaan päätöksentekoprosessista ja sen helpottamisesta.
 • Kyky laatia ratkaisu, joka vastaa asiakkaan tärkeimpiä tarpeita.
 • Metodi keskittyä asiakkaan menestyksen auttamiseen ja oman agendan sivuun panemiseen.
 • Kyky laatia ”business case” yhdessä asiakkaan kanssa kartoittamalla tärkeimmät haasteet, niiden vaikutus tuloksiin sekä asiakkaan päätöksentekoprosessin ymmärtäminen.
 • Kyky antaa realistinen kuva myyntiputkesta.
 • Kyky toimia asiakkaan luotettavana neuvonantajana.
 • Varmuus käsitellä vastalauseita rakentavalla tavalla.
 • Kyky hallita portinvartijoita.
 • 12 viikon prosessi, joka varmistaa uusien käytösten ja taitojen pysyvyyden.

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut kuinka sinun organisaatiosi voi saavuttaa uusia ja parempia tuloksia avullamme, voit ottaa yhteyttä meihin.