Toteutus

This is how you execute strategy for great results

There are two things you as a leader can influence when it comes to creating results: your strategy and your ability to make it happen.

Strategisten tavoitteiden toteutuksen tärkeys organisaatioissa

Johtajana voit vaikuttaa kahteen asiaan tulosten saavuttamiseksi: strategiasi suunnitteluun ja omaan kykyysi viedä se käytäntöön.

10+ vuotta kokemusta digitaalisista toteutuksista

Digitaaliset sisältömme ja oppimisen tuki saatavissa verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Teemme innostavia, interaktiivisia ja osallistavia virtuaalisia valmennuksia ammattitaitoisten valmentajiemme tukemina.

Tuhansien johtajien ja organisaatioiden kanssa työskentely eri aloilla ja yhteiskunnan tasolla pohjoismaissa ja kansainvälisesti on opettanut meille seuraavan: kun olet päättänyt mitä pitää tehdä, suurin haasteesi on saada ihmiset mukaan suunnitteluun ja toteuttamaan suunnitelmia vaaditulla tasolla.

Miksi strategian toteutus on niin haasteellista?

Jos strategia on selkeä, ja sinä johtajana viestit siitä, eivätkö ihmiset automaattisesti ryhdy toteuttamaan strategiaa? Vastaus on ei, ja olet luultavasti nähnyt siitä esimerkkejä useasti.

Kiireellisten tehtävien päivittäinen ”pyörremyrsky” syö kaiken ajan ja energian jota tarvitset huomisen strategian toimeenpanemiseksi.

Strategisten tavoitteiden toimeenpano vaatii raudanlujaa päättäväisyyttä ja itsekuria. Sen toistaminen aina uudelleen vaatii vielä enemmän. Tehokas ja tuloksekas toimeenpano käsittää neljän perustavanlaatuisen opin sisäistämisen organisaatiossa. Henkilöstön, johtajien ja tiimien on omaksuttava yhteinen strategia kaikilla yrityksen tasoilla.

Hyvä strategia ei nykypäivänä ole tarpeeksi. Tehtäväsi on saada sinut ja tiimisi tietoiseksi siitä, mitkä kaikista tärkeimmät tavoitteenne ovat ja toteuttaa ne erinomaisesti, tarkasti ja päättäväisesti.

Lue lisää ”4 Disciplines of Execution” -ohjelmasta

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut kuinka sinun organisaatiosi voi saavuttaa uusia ja parempia tuloksia avullamme, voit ottaa yhteyttä meihin.