Muutosprosessi

Yksinkertaisilla periaatteilla on suuri vaikutus!

Muutoksen menestyksekäs implementointi koostuu neljästä keskeisestä Opista.

Rakenna tiekartta kohti tärkeimpiä liiketoiminnallisia tavoitteitasi

Uuden strategian toimeenpaneminen tarkoittaa yleensä, että työntekijöiden ja esimiesten on tehtävä asioita uudella tavalla. Se ei tapahdu itsestään muiden tärkeiden tehtävien täyttämän arjen keskellä, vaan vaatii toimivan ja kestävän metodin.

Olemme tunnistaneet neljä pääsyytä strategian epäonnistumiseen.

Esimiehet ja tiimit…

  1. eivät tunne tavoitetta
  2. eivät tiedä miten tavoite saavutetaan
  3. eivät pidä kirjaa tuloksista
  4. eivät koe olevansa vastuussa

The 4 Disciplines of Execution antaa johtajille, tiimeille ja organisaatioille todistetusti toimivan metodin menestyksekkääseen ja tehokkaaseen muutoksen toimeenpanoon. Se toimii joka kerta.

Osaavatko johtajasi luoda selkeyttä, keskittymistä ja sitoutumista?

Monet johtajat eivät itsekään ole varmoja, mitkä organisaation kriittiset tavoitteet ovat. Vaikka he tietäisivät ne, se ei takaa että he onnistuvat sitouttamaan työntekijänsä tavoitteiden saavuttamiseen.

Menestyksekäs strategian ja muutosten toimeenpano ei tapahdu itsestään, vaan vaatii että motivoimme ihmisiä ja vaalimme strategian kannalta olennaista käyttäytymistä, pitkällä tähtäimellä.

Johdon ja työntekijöiden on tunnistettava, mitkä tärkeimmät tavoitteet ovat.

Useimmissa yrityksissä ainoastaan pieni osa työntekijöistä on tietoinen organisaationsa tärkeimmistä liiketoiminnan tavoitteista. Joko ne ovat epäselvästi laadittuja tai niitä on liikaa. Molemmissa tapauksissa, fokus liiketoimintaan ja kyky muutosten toimeenpanoon heikkenee.

Ihmisten on tiedettävä, miten he saavuttavat tavoitteet.

Tiedämme kokemuksesta, että moni tiimi ei tiedä riittävän tarkasti mitä keskeisiä menestyksen mittareita heidän pitäisi seurata. Mikäli he eivät osaa arvioida mitkä tavat ja käyttäytymiset johtavat menestykseen ja katsovat ainoastaan kokonaistulosta, ihmiset eivät näe konkreettista edistymistä työssään. Vaikutus sitoutuneisuuteen on tällöin negatiivinen.

Johtajien ja työntekijöiden on tiedettävä, miten tavoitteet saavutetaan

Kokemuksemme on, että monet tiimit eivät tiedä, mitkä KPI: t (keskeiset suorituskykyindikaattorit) tai menestyksen mittarit ovat käytettävissä. Tai et arvioi menestykseen johtavia erityisiä käyttäytymistapoja, vaan vain tarkastelet kokonaistulosta. Tämän seurauksena työntekijät eivät tunne edistyäkseen. Sitoutuminen vaikuttaa kielteisesti.

Työntekijöillä on tarve saada kantaa vastuuta

Monessa yrityksessä johdon ja työntekijän kahdenkeskeiset keskustelut nykyisestä tekemisestä ja tavoitteista tapahtuvat liian harvoin. Ilman jatkuvaa palautetta, sitoutuminen laskee ja toimeenpano heikkenee.

70 % strategisista epäonnistumista johtuvat johtajuuden, harvoin älykkyyden tai vision puutteesta.

- RAM CHARAN

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut kuinka sinun organisaatiosi voi saavuttaa uusia ja parempia tuloksia avullamme, voit ottaa yhteyttä meihin.

Ratkaisu

Luo selkeyttä, fokusta ja sitoutuneisuutta

Kokemuksemme kertoo, että menestyksekäs strategisen muutoksen läpivienti koostuu neljästä perustavasta opista.
Uusi strategia, joka vaatii ihmisten tekevän asioita uudella tavalla, vaatii määrätietoista työtä. The 4 Disciplines of Execution antaa johtajille, tiimeille ja organisaatioille metodin saada erittäin tärkeät asiat tehtyä ja siten saavuttaa tavoitteet. Se toimii joka kerta.

Prosessi perustuu neljälle opille, jotka poistavat strategian toteutusta estäviä ongelmia.

Tavoitteellisen toteutuksen 4 oppia ovat:

1. Keskity elintärkeään
Erinomainen toteutus alkaa rajaamalla keskittymistä eli tunnistamalla tavoitteet, jotka täytyy saavuttaa, sillä muuten millään muilla saavutuksilla ei ole väliä.

2. Seuraa ennakoivia mittareita
20 % tekemisestä tuo 80 % tuloksista. Tavoitteen saavuttamista ennustavat parhaiten 80/20-toimet, jotka ovat tunnistettavissa, määriteltävissä yksittäisiksi toimiksi ja mitattavissa.

3. Pidä kannustavaa tulostaulua
Ihmiset ja tiimit pelaavat eri tavalla, kun he pitävät kirjaa tuloksista ja oikeanlainen tulostaulu motivoi pelaajia voittamaan.

4. Luo vastuunkannon rytmi
Ihmiset menestyvät parhaiten säännöllisen vastuunkannon ja positiivisuuden kulttuurissa. Kaikki tiimit osallistuvat yksinkertaiseen viikkoprosessiin, joka korostaa onnistumisia, auttaa oppimaan virheistään ja muuttamaan tarvittaessa kurssia luoden vahvan yhteisen johtajuuden.

Tulos

Huomaa, kuinka yksinkertaiset opit vaikuttavat!

Luo kulttuuri, jossa keskitytään oikeisiin asioihin.

Prosessin tavoite on antaa käytännölliset työkalut, jotka auttavat johtamaan tiimejä tärkeimpien tehtävien suorittamisessa elintärkeiden tulosten saavuttamiseksi. Prosessi keskittyy tehtäviin, jotka muuten eivät tulisi tehdyksi, koska ne vaativat uusia ajatusmalleja ja käyttäytymistä. Se saa uusia asioita tapahtumaan.

Lupaamme kolme asiaa The 4 Disciplines of Execution:n myötä:

  • Metodi on nopeasti toimeenpantava.
  • Se johtaa henkilöstön maksimaaliseen sitoutumiseen vaikuttaen minimaalisesti päivittäiseen työhön.
  • Se johtaa tuloksiin, jotka kestävät.