Projektijohtaminen

Toimintamallit menestyksekkäisiin projekteihin

Prosessi, joka auttaa osallistujia aloittamaan, johtamaan ja saattamaan maaliin menestyksekkäitä projekteja.

Onnistu projektiesi läpiviennissä, budjetin rajoissa ja toivotulla laadulla

Nykypäivän työelämässä suuri osa työstä suoritetaan projektimuodossa – virallisesti tai epävirallisesti. Epäselvät lopputavoitteet ja aikataulut, alituisesti muuttuvat odotukset ja projektinhallinnan osaamisen puute lisäävät projektien epäonnistumisen riskiä, mikä kostautuu ajassa, motivaatiossa ja rahassa.

Projektinhallinnan perustaidot on prosessi joka auttaa osallistujia projektinhallinnan kokemuksesta riippumatta läpivetämään onnistuneita projekteja. Valmennus antaa osallistujille näkökannat, kyvyt ja työkalut projektien vetämiseen ja ihmisten johtamiseen ja motivoimiseen.

Vaikka prosessi on tarkoitettu ensisijaisesti projektipäälliköille, se sopii myös epävirallisille projektipäälliköille, jotka hyötyisivät jos heidän moniulotteisia työtehtäviään tarkasteltaisiin projektimuodossa.

Mitä epäonnistuneet projektit maksavat?

Jos projekti on huonosti suoritettu ja epäonnistuu budjetin ja aikataulun pitämisessä, se maksaa enemmän kuin rahaa; se saattaa aiheuttaa korjaamatonta haittaa maineellesi, varmuudellesi ja asiakkaiden luottamukselle. Vastaus ei piile ainoastaan projektien vetäjiesi motivaatiossa, vaan koko tiimin projektinhallintakyvyissä.

Projektipäällikkö, joka johtaa ihmisiä ja prosesseja.

Projektinhallinnan menestyksen varmistamiseksi, olemme yhdessä Project Management Institute:n (PMI:n) kanssa luoneet ohjelman, joka yhdistää toimiviksi todetut työkalut ja tekniikat FranklinCoveyn vuosikymmenien kokemukseen ajattomista periaatteista, jotka varustavat ihmiset kyvyillä suorittaa projektit onnistuneesti joka kerta.

Ihmiset + Prosessi = Menestys

Projektien johtaminen ei ole vain kirjanpitoa logistiikasta ja budjetista sekä toiveita, että muutkin projektin jäsenet haluavat menestyä. Ohjelmamme varustaa johtajat ja työntekijät menestyksekkääseen projektinhallintaan, oli kyseessä pieni tai suuri projekti.

Menestyneen projektipäällikön toiminta

Projektin johtaminen on osaaminen itsessään. Yhtä tärkeää on projektin jäsenten motivoiminen projektin alusta loppuun.

Ratkaisu

Onnistu projekteissa – kokemustasosta riippumatta!

Neljä ratkaisevaa käytöstä, jotka vaikuttavat projektipäällikön menestykseen.

 • Osoita kunnioitusta – kaikkien ihmissuhteiden pohja. Muiden kunnioituksen saaminen edellyttää, että ensin osoitat itse kunnioitusta muita kohtaan.
 • Kuuntele ensin – kuunteleminen aikomuksena ymmärtää projektin jäseniä, ja sitten vasta tulla ymmärretyksi.
 • Kerro odotukset – projektipäällikön on kommunikoitava selkeästi odotuksensa projektiryhmälle ja sen jokaiselle jäsenelle.
 • Kanna vastuuta – anna ja ota vastuuta, aseta selvät tavoitteet ja mittaa ja seuraa niiden saavuttamista.

 

Olivat osallistujat kokeneita tai aloittelijoita projektipäällikköinä, tai ainoastaan vetämässä projekteja osana työtehtäviään, FranklinCoveyn valmennus tarjoaa tarvittavat kyvyt projektien menestyksekkääseen läpiviemiseen joka kerta.

Ratkaisu

Perusta

 • Omaksu neljä perustavaa käytöstä, jotka inspiroivat tiimin jäseniä toteuttamaan tehtäviään menestyksekkäästi.
 • Ymmärrä, että projektin onnistuminen riippuu sen prosesseista ja ihmisistä.

Käynnistys

 • Tunnista projektisi sidosryhmät.
 • Luo tarkasti määritelty projektin yhteenveto.
 • Luo selkeät ja mitattavat projektin lopputulokset.

Suunnittelu

 • Tunnista, arvioi ja hallitse projektin riskit.
 • Luo realistinen ja tarkka aikataulu.

Toteutus

 • Raportoi projektin tilanteesta
 • Pidä johdonmukaisia tiimin vastuunkantokokouksia.

Seuranta

 • Laadi selkeä viestintäsuunnitelma projektin ympärille, jossa huomioidaan projektin tilanneraportit ja projektin muutokset.

Lopetus

 • Palkitse ja tunnusta tiimin jäsenten panostukset ja onnistumiset.
 • Lopeta projekti virallisesti dokumentoimalla opitut asiat.

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut kuinka sinun organisaatiosi voi saavuttaa uusia ja parempia tuloksia avullamme, voit ottaa yhteyttä meihin.