Yrityskulttuuri

Hyvien arvojen ja kulttuurin tärkeys!

Arvojen jakulttuurin kanssa työskentely on pitkäjänteistä. Siinä on kyse ihmisten kätketyistä uskomuksista, asenteista ja tavoista. Se vaatii selkeitä metodeja ja paljon kärsivällisyyttä.

Vahvan kulttuurin omaavat yritykset saavat arvokkaan kilpailuedun

Kulttuurimuutoksien toimeenpanoa ei voi kiirehtiä, vaan se vaatii pitkäjänteistä panostusta. Onnistuakseen, on määritettävä mitä kulttuuri on. Joskus myös organisaatiokulttuuriksi kutsuttu, työpaikkakulttuuri tai yrityskulttuuri määrittyy luomalla yhteisiä arvoja jotka vahvistavat tai heikentävät käytösmalleja pitkällä aikavälillä.

10+ vuotta kokemusta digitaalisista toteutuksista

Digitaaliset sisältömme ja oppimisen tuki saatavissa verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Teemme innostavia, interaktiivisia ja osallistavia virtuaalisia valmennuksia ammattitaitoisten valmentajiemme tukemina.

Arvot määrittävät pohjaa yrityskulttuurille. Ne kertovat mihin yritys uskoo ja mitä se pitää tärkeänä. Arvot toimivat majakkavalona jokapäiväisessä elämässä. Arvojen ja kulttuurin kanssa työskentely on pitkäkestoista ja jatkuvaa. Siinä on kyse ihmisten kätketyistä uskomuksista, asenteista ja tavoista. Se vaatii selkeitä metodeja ja paljon kärsivällisyyttä.

Mitä tapahtuu jos emme onnistu luomaan vahvaa ja luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria?

No, vauhti hiipuu ja menot – usein piilevät – kasvavat. Luottamus ei ole ainoastaan pehmeä ja haluttava ominaispiirre. Luottamus on pragmaattista, taloudellista ja ominaisuus jonka voi luoda ja sitä voidaan vahvistaa yrityksessä. Luottamuksen ja vahvan kulttuurin luomisen hyöty on taattu.

Tiimit ja organisaatiot, joissa vallitsee korkea luottamus kurottavat korkeammalle kuin matalan luottamuksen omaavat tiimit ja organisaatiot. Tämä on todistettu kymmenissä tutkimuksissa, jotka ovat katsoneet eri aloja ja sektoreita. Kun luottamus on matalalla tasolla, on kulttuurin muuttamisen ja vahvistamisen paikka.

Ohjelmamme kulttuurimuutokseen tukee tiimejä ja organisaatioita:

Yhteistyöhön

Luomaan kulttuurimuutosta ja vahvaa luottamusta sitoutumisen ja yhteistyön avulla.

Laskemaan kuluja

Kasvattamaan vauhtia ja laskemaan kuluja koko yrityksessä.

Erinomaiseen suoriutumiseen

Luomaan erinomaisia suorituksia ja innovatiivisia tiimejä jotka ottavat vastuun tuloksistaan.

Muuttamaan

Muuttamaan hyviä esimiehiä loistaviksi johtajiksi.

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut kuinka sinun organisaatiosi voi saavuttaa uusia ja parempia tuloksia avullamme, voit ottaa yhteyttä meihin.