Luottamus

Leading At The Speed of Trust

FranklinCovey on luonut prosessin, jossa pääsemme työskentelmään luottamuksen ja sitä vahvistavien sekä heikentävien käyttäytymismallien kanssa. Prosessi opettaa myös kommunikoimaan luottamusta syventävällä tavalla.

Kehity johtajaksi, jota muut haluavat seurata

Mitä tapahtuu, jos johtaja ei nauti työntekijöidensä luottamusta? Tai jos johtaja ei onnistu luomaan kulttuuria, jossa työntekijät luottavat itseensä ja toisiinsa? No, vauhti hiipuu ja menot – usein piilevät – kasvavat.

Luottamus ja varmuuden tunne ovat monen johtoryhmän agendalla juuri nyt. Yhä useammat organisaatiot ovat ymmärtäneet, että tämä on menestyksekkään johtajuuden ja toimivan kulttuurin perusta. Mutta miten voit vaalia ja rakentaa luottamusta?

FranklinCovey on kehittänyt prosessin, jossa johtajat työskentelevät luottamuksen kanssa, tunnistavat mitkä käytökset vahvistavat sitä ja harjoittelevat viestimistä luottamusta vahvistavalla tavalla. Päin vastoin kuin moni luulee, luottamus ei ole synnynnäinen piirre, vaan kyky jota yksittäisenä henkilönä ja johtajana voit harjoitella.

Luottamus tulee harjoittelemalla

Onko tiimilläsi sopivat käytösmallit?

Mahdollista sitoutuminen ja tiimisi vahvistuminen.

Organisaatiot, joissa luottamus on matalalla, kärsivät usein hitaasta työtahdista ja liian korkeista kuluista. Organisaatio ei koskaan ole henkilöstöään parempi. Kun luottamus on matalalla, ihmisistä tulee epäileväisiä toisiaan, esimiehiään ja organisaatiotaan kohtaan. He spekuloivat eivätkä välitä. Seurauksena tuottavuus laskee ja kulut kasvavat.

Suuren luottamuksen kulttuurin luominen vaatii sekä johtajien että työntekijöiden luotettavuutta ja luottavaisuutta.

Luottamus tulee harjoittelemalla

Auta johtajia rakentamaan vahvaa luottamusta

The Speed of Trust -muutosprosessi vahvistaa liiketulosta vaikuttamalla yksittäisten työntekijöiden ja tiimien suoritukseen. Tämä ei ole yksittäinen projekti, vaan perustavanlaatuinen muutos MITEN työntekijät ja tiimit työskentelevät. Vahvan luottamuksen ja sitoutumisen kulttuuri on perimmäinen, pitkän tähtäimen kilpailuetu.
Muutosprosessimme käyttää yksinkertaista, skaalattavaa metodiikkaa, joka auttaa työntekijöitä, johtajia ja organisaatioita tarkoituksellisesti ja selkeästi luomaan vahvaa luottamusta ja sitoutunutta kulttuuria, joka keskittyy tuloksiin.
Leading At The Speedof Trust -ohjelmassa opit luottamusta herättävän kielen ja käytöksen, josta ajan mittaa kehittyy organisaation kulttuuri. Osallistujat oppivat tunnistamaan uskottavuuden merkit ja poistamaan oman uskottavuutensa puutteita arkisten harjoitusten avulla.

 

Ratkaisu

Loistavat johtajat tekevät tulosta luottamusta vahvistavalla tavalla.

  • Ymmärrys, miten tärkeää luottamus on johtajan ja organisaation menestykselle.
  • Kyky henkilökohtaisen uskottavuuden lisäämiseksi.
  • Niiden käytösten oppiminen, jotka rakentavat, lisäävät ja palauttavat luottamusta.
  • Läpinäkyvän, kunnioittavan ja suoran viestinnän oppiminen.
  • Ymmärrys, miten johtajat vahvistavat tiimiensä luottamusta organisaatioon.

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut kuinka sinun organisaatiosi voi saavuttaa uusia ja parempia tuloksia avullamme, voit ottaa yhteyttä meihin.