Intern trener

Sertifiser deg for styrket kultur og resultat

Organisasjoner som velger å jobbe med interne coacher og trenere lykkes i høyere grad med å skape kulturelle endringer og bedre resultater enn andre.

Få tilgang til kursmaterialet vårt - online og tradisjonelt

Hva er en intern trener?

En intern trener er en som gir opplæring i FranklinCoveys program og prosesser innad i sin egen organisasjon. Gjennom å sertifisere deg til intern trener kan du selv drive kompetanseutvikling i din organisasjon bla. innen områdene strategi-gjennomføring, komplekse salg, kulturbygging, produktivitet, selvledelse og ledelse. På denne måten kan du skape en kultur som påvirker resultatene i hele organisasjonen. Interne trenere er en effektiv løsning ettersom kompetansen forblir i organisasjonen (mao. dere blir ikke avhengige av konsulenter) og dere har tilgang profesjonelt kursmateriale i ulike formater.

Fordeler med å sertifisere egne interne trenere

Kunnskapen forblir i din organisasjon

Ved å ha interne trenere som har fått opplæring i prosessene våre, finnes det alltid personer som kan gi opplæring til nye medarbeidere eller tilføre nye kunnskaper.

Medlemskap i FranklinCovey LearningLab

Som intern trener blir du del av et nettverk med hundrevis av interne trenere fra ulike organisasjoner. FranklinCovey inviterer til årlige nettverkstreff der vi utveksler kunnskaper og erfaringer med hverandre.

Kostnadseffektivt

Du betaler en årlig lisensavgift og en sertifiseringsavgift for hver trener. Utover det trenger du bare å betale for kursmaterialet du bestiller. Med FranklinCovey All Access Pass kan du til og med ha et ubegrenset antall lisenser.

Komplett opplæring med mulighet for tilpasning

Du får en komplett opplæringsprosess som du kan gjennomføre som den er, eller tilpasse til din egen organisasjon.

For å bli intern trener må du gjennom en firetrinns sertifiseringsprosess

1

Organisasjonen velger trenere

Sammen med dere definerer vi egenskaper og kompetanser som kreves för å lykkes i roller som trener i FranklinCoveys prosesser i organisajonen. Vi anbefaler å trene minst to personer som kan støtte hverandre.

2

De interne trenerne deltar på en workshop

De som skal sertifiseres, deltar på en a våre åpne workshoper (how de ikke har gjennomført prosessen tidigere).

3

De interne trenere gjennomfør digital sertifisering

De blivende trenerne forbereder seg via FranklinCoveys virtuelle sertifiseringsside. Her får de informasjon om programmet og kan studere materialet i eget tempo laere programmet og se den aktuelle workshopen på film med instruksjoner og kommentarer om hvordan man best leder og tilpasser prosessen internt.

4

De interne trenerne holder sin første workshop

Som siste trinn i sertifiseringsprosessen gjennomfører de interne trenerne sin første workshop med materiale fra FranklinCovey. De er nå sertifiserte interne trenere!

Ønsker du å høre mer?

Hvis du er nysgjerrig på hvordan organisasjonen din kan oppnå nye og bedre resultater med våre tjenester og løsninger, er du velkommen til å kontakte oss.