Privacy Policy

I disse reglene for personvern beskriver vi hvordan FranklinCovey Sweden AB («vi», «oss», «vår»), org.nr. 55 66 32-8604 med adresse Sveavägen 34, 111 34 Stockholm, håndterer personopplysninger.

Sist oppdatert: 01-2020

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi er opptatt av ditt personvern. Det er derfor viktig for oss å beskytte personopplysningene dine og forsikre oss om at vi behandler dem på en korrekt og lovlig måte. Disse personvernreglene forklarer blant annet hvilken informasjon vi samler inn om deg, og hvordan den brukes. Vi ber deg lese nøye gjennom reglene og gjøre deg innforstått med innholdet i dem fordi de gjelder for all kommunikasjon mellom oss og deg, uavhengig av hvem du er og vår relasjon til deg.

Hvilke opplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger som fornavn, etternavn, firmanavn, stillingstittel, e-postadresse, telefonnummer og betalingsopplysninger når du tegner en avtale, bestiller tjenester, oppgir betalingsinformasjon eller på annen måte gir oss personopplysninger, for eksempel via våre ulike kontaktskjemaer.
Når du bruker nettstedet vårt, registrerer deg for nyhetsbrev eller på annen måte gir informasjon til oss, samler vi inn data som nettleseren din overfører til oss for at du skal kunne bruke nettstedet, som IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, tidssoneforskjell i forhold til Greenwich middeltid (GMT), hvilke undersider du besøker, tilgangsstatus/HTTP-kode, hvilket nettsted du startet besøket fra, nettleser, operativsystem og grensesnitt samt nettleserens språk og versjon.
Som beskrevet videre i våre regler for informasjonskapsler, som inngår i personvernreglene, benytter vi oss også av informasjonskapsler og lignende teknologi, blant annet enhetsidentifikatorer. Les mer her.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi har registrert kontaktopplysninger om deg fordi din organisasjon har vært eller er kunde hos oss, du har deltatt på en workshop hos oss eller du har takket ja til å motta kommunikasjon fra oss. Dessuten kan vi ha opplysninger om deg hvis vi har identifisert deg som en som kan være interessert i våre seminarer, programmer, prosesser og kurs innen ledelse og organisasjonsutvikling.
Vi behandler personopplysningene dine for å kunne levere, forbedre og utvikle tjenester, administrere kontoen din og oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi bruker også personopplysningene for å kunne kommunisere med deg om våre tjenester og sende ut nyhetsbrev og lignende markedsføringsmeldinger.
Når du gir oss e-postadressen, får du tilgang til vårt nyhetsbrev med informasjon om ledelse og organisasjonsutvikling. Hvis du har takket nei til markedsføringsmeldinger, respekterer vi selvsagt dette, og du vil da ikke motta slike utsendelser. Du kan når som helst avregistrere deg fra ytterligere markedsføringsmeldinger ved å bruke avmeldingslenken som du finner i alle slike meldinger, eller ved å sende en e-post til marknad@franklincovey.se.

Hvordan deler vi opplysningene dine?

Personopplysninger vi samler inn, kan deles med tredjepartsleverandører og samarbeidspartnere som leverer tjenester på våre vegne. Dette kan innebære samkjøring av personopplysninger med andre registre. Hvis et annet selskap i FranklinCovey-organisasjonen, en tredjepartsleverandør eller en samarbeidspartner befinner seg eller driver virksomhet i et land utenfor EU/EØS, samtykker du i at personopplysningene dine overføres til et slikt land. Vi forsikrer deg om at overføring bare skjer hvis mottakeren kan garantere et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for behandlingen av personopplysninger. Se Sikkerhetstiltak nedenfor.

Hvilke tredjeparter kan vi dele informasjon om deg med?

Samarbeidspartnere

Hvis du bruker tjenester som leveres fra samarbeidspartnere og er integrert i våre tjenester, kan disse partnerne få tilgang til informasjon om deg. Informasjon som våre samarbeidspartnere samler inn, er underlagt deres vilkår for behandling av personopplysninger.

Tredjepartsleverandører

Iblant benytter vi oss av leverandører for å lette leveringen av tjenester, for eksempel når det gjelder IT-infrastruktur, drifts- og vertstjenester, økonomi- og betalingstjenester samt kunde- og IT-service. Disse leverandørene er bundet av personopplysningsavtaler som er forenlige med disse personvernreglene, og handler utelukkende i henhold til våre instruksjoner.

Av sikkerhetsmessige årsaker

Vi kan dele personopplysninger når dette kreves i henhold til lov, og for å beskytte sikkerheten til våre kunder og tjenester samt våre egne rettigheter.

Sikkerhetstiltak

Vi har iverksett flere tiltak for sikker oppbevaring av personopplysninger vi behandler. Vi inngår avtaler med våre leverandører og samarbeidspartnere om deres behandling av personopplysninger for å sikre at disse blir håndtert i henhold til våre instruksjoner. Hvis personopplysningene blir overført til virksomheter i land utenfor EU/EØS, har vi avtaler med mottakerselskapet som regulerer overføring og håndtering av personopplysninger, inkludert for eksempel EU-godkjente standardklausuler. I tillegg er det begrenset adgang til lokalene der personopplysningene lagres, og våre ansatte må benytte seg av en personidentifikator for å få tilgang. Brukernavn og passord kreves for å logge seg på bedriftsnettverket, vi har brannmurer og antivirusprogrammer og iverksetter andre tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til personopplysningene.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Du kan når som helst avslutte relasjonen med oss, for eksempel ved å si opp avtalen. Vi vil da lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene i disse personvernreglene og avvikle relasjonen, men ikke lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Dine rettigheter

Du kan be om å få en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om deg, uansett hvordan disse er samlet inn. En slik oversikt kan inneholde informasjon om hvor vi har fått personopplysningene fra, hvilke mottakere eller kategorier av mottakere vi har delt opplysningene med, og formålet med behandlingen av opplysningene. Hvis du ønsker en slik oversikt, kan du sende en skriftlig forespørsel med navn og adresse til oss. Forespørselen skal signeres av deg og sendes til marknad@franklincovey.se.
Hvis personopplysningene skulle vise seg å være feil eller misvisende, har du rett til å be om at de blir rettet opp, sperret eller slettet. Du har også rett til når som helst å tilbakekalle et gitt samtykke til behandling av personopplysninger.

Oppdateringer

Vi kan fra tid til annen oppdatere eller endre disse personvernreglene. I så fall vil vi informere deg på en passende måte og be deg lese nøye gjennom de oppdaterte reglene. Hvis du godkjenner endringene, trenger du ikke gjøre noe annet enn å fortsette å bruke tjenestene våre. Hvis du ikke godtar den nye versjonen av personvernreglene, ber vi deg informere oss om dette. Datoen for den nyeste oppdateringen av disse reglene angis øverst i dokumentet.