Salgsprosessen

Helping Clients Succeed: Qualifying Opportunities

Salgstreningsprogrammet som bygger på tre tilnærminger til vellykket salg og som gir selgerne ferdighetene og verktøyene til å omsette dette i praksis.

Bli en pålitelig rådgiver og vinn flere salg

Forkort salgssyklusene dine med en strukturert tilnærming

Flytter virksomheten fremover slik du vil?
Selger med høy ytelse bruker mesteparten av tiden på å kvalifisere potensielle kunder på en strukturert måte. De er også dyktige i å drive virksomheten sin frem på en forutsigbar måte.

Hos FranklinCovey ser vi mange salgsteam som har for lange salgssykluser. Selgere bruker tid på feil muligheter, eller de mangler en metode for å hjelpe kundene med å ta beslutninger. Derfor har vi utviklet en prosess som hjelper selgere til raskere å forstå kundens reelle forretningsbehov og dermed forkorte salgssyklusene, øke kundetilfredsheten og vinne flere forretninger.
Ved å samarbeide med over 35.000 selgere over hele verden, har vi sett tre atferd som de fleste selgere kjenner igjen:

 • Først er deres motvilje mot å slutte å forfølge svake muligheter fordi de er redd de ikke vil treffe kvoten sin.
 • Neste er deres tilsynelatende rush for å avslutte avtalen uten å ta seg tid til å virkelig forstå kundens behov.
 • Endelig er den tredje atferden selgerens manglende evne til å håndtere innvendinger og tilbakeslag effektivt.

Resultatene er ofte overinvestering i feil mennesker og muligheter, underinvestering i riktige muligheter, og å legge igjen penger på bordet ved å unnlate å avdekke forretningsproblemene kundene deres virkelig strever etter.

Bli god på det som virkelig fungerer!

Helping Clients Succeed: Qualifying Opportunities-opplæringsprogrammet er basert på tre tilnærminger til vellykket salg og gir selgerne muligheten og verktøyene til å sette dem i praksis.

 • Vi kaller den første tilnærmingen «Aktiver avgjørelser». Her får selgere strukturerte verktøy for å hjelpe kundene med å ta beslutninger under salgsprosessen.
 • “Win Fast, Lose Fast” -tilnærmingen hjelper selgere til å bli bedre til å raskt kvalifisere potensielle kunder.
 • “Håndter innvendinger” er en tilnærming der vi trener selgere til å forutse og håndtere innvendingene kunden reiser uten å skade tilliten som er bygget opp i salgsprosessen.

Løsning

Kortere salgssykluser og en effektiv måte å kvalifisere muligheter på.

 • Ny atferd og tilnærminger til salg fra høytytende selgere.
 • Trening i å sette spesifikke mål for å sikre ROI (Return on Investment) på slutten av den påfølgende 12-ukers prosessen.
 • Forstå viktigheten av å kartlegge og legge til rette for kundens beslutningsprosess.
 • Evne til å lage en spesifikk som håndterer kundens mest kritiske behov.
 • Metode for å fokusere på å hjelpe kunden med å lykkes og legge sin egen agenda til side.
 • Evne til å lage en «business case» sammen med kunder ved å kartlegge de viktigste problemene, deres innvirkning på resultatene og kartlegge beslutningsprosessen.
 • Evne til å skape et realistisk bilde av rørledningen.
 • Evne til å fungere som en pålitelig rådgiver for klienten.
 • Selvtillit til å håndtere innvendinger på en konstruktiv måte.
 • Evne til å håndtere portvakter.
 • En 12-ukers prosess som holder den nye oppførselen og evnene intakt.

Ønsker du å høre mer?

Hvis du er nysgjerrig på hvordan organisasjonen din kan oppnå nye og bedre resultater med våre tjenester og løsninger, er du velkommen til å kontakte oss.