Tillit

Leading At The Speed of Trust

Prosessen for ledere der du får sjansen til å jobbe med tillit, identifisere hvilke atferds former som styrker tillit og øve på å kommunisere på en troverdig måte.

Bli en leder som dine medarbeidere velger å følge

Hva skjer når du som leder ikke har tillit blant medarbeiderne? Eller når du som leder ikke lykkes med å skape en kultur der medarbeiderne har tillit til seg selv og hverandre? Jo, ting går langsommere og kostnadene, ofte skjulte, øker.

Tillit er et ord som står på mange ledergruppers agenda akkurat nå. Stadig flere organisasjoner innser at det er fundamentet for en vellykket ledelse og velfungerende kultur. Men hva gjør du når du har behov for å bygge eller gjenvinne tillit?

FranklinCovey har utviklet en prosess for ledere der du får sjansen til å jobbe med tillit, finne ut hvilke typer atferd som styrker tilliten, og øve deg på å kommunisere på en tillitvekkende måte. I motsetning til hva mange tror, er ikke tillit et medfødt karaktertrekk, men en egenskap du som individ og leder kan trene opp.

Har teamet ditt riktig atferd?

Frigjør engasjementet og styrk teamet

Organisasjoner med sviktende tillit sliter ofte med treg arbeidsflyt og unødig høye kostnader. En organisasjon er aldri bedre enn individene som jobber der. Når tilliten er lav, blir individene mistenksomme mot hverandre, mot lederne og mot organisasjonen. De spekulerer mye og er uengasjerte. Resultatet er at produktiviteten synker og kostnadene øker.
For å få til en kultur med høy tillit må både ledere og medarbeidere være tillitskapende og kunne stole på hverandre.

Tillit er en treningssak

Hjelp lederne med å utvikle høyere tillit

Å lede med tillitens hastighet er en prosess som kan endre forretningsresultatene dramatisk gjennom atferdsendring hos individer og team. Prosessen handler om hvordan ledere og team samarbeider. Å skape en kultur med høy tillit gir en reell konkurransefordel og er det endelige målet med denne prosessen.

Høy tillit hjelper både på kommunikasjonen, kreativiteten og engasjementet. Produktiviteten blir bedre fordi medarbeiderne bruker mindre tid på frustrasjon og internpolitikk, og mer på samarbeid som leder til de felles målene.

I Å lede med tillitens hastighet lærer deltakerne språket og atferden som styrker tilliten og til slutt blir en kultur. De identifiserer og fyller gapene i sin egen troverdighet, og de øver på avgjørende egenskaper ut fra sin hverdag.

Løsning

Gode ledere skaper resultater på en måte som inspirerer til høyere tillit

  • Innsikt i hvor viktig tillit er for lederens og organisasjonens fremgang
  • Evne til å øke ens personlige troverdighet
  • Trening i atferd som styrker, inngir og gjenvinner tillit
  • Trening i å kommunisere på en åpen, respektfull og direkte måte
  • Forståelse for hvordan lederen styrker teamets tillit i organisasjonen
  • Do you want to know more?

Ønsker du å høre mer?

Hvis du er nysgjerrig på hvordan organisasjonen din kan oppnå nye og bedre resultater med våre tjenester og løsninger, er du velkommen til å kontakte oss.