Selvledelse

Vaner som skaper suksess

Verdens ledende program for Selvledelse & Kulturbyggning.

The 7 Habits of Highly Effective People®

De 7 Gode Vanene er en prosess der det skapes varige endringer i tenkemåter og atferdsmønstre for å oppnå ønskede resultater både individuelt og i samarbeid med andre. Organisasjoner som implementerer De 7 Gode Vanene utvikler gjerne en sterk kultur som kjennetegnes av stor ansvarlighet, fokus på det viktigste, godt samarbeide, vinn-vinn tenkemåte og høy grad av tillit. Vanene er basert på tidløse prinsipper og er implementert av flere tusen selskaper i over 100 land.

Mer relevant enn noensinne

Har du og teamet ditt de riktige vanene for å lykkes?
Vaner er sterke krefter. De avgjør kvaliteten på relasjonene våre og hvor effektivt vi skaper de resultatene vi ønsker. I en tid der arbeid og privatliv i stadig større grad smelter sammen, er det helhetlige menneskesynet som De 7 Gode Vanene bygger på, mer relevant enn noensinne.

Dine vaner avgjør dine resultater - en kort oppsummering av vanene

Habit 1: Vær proaktiv. Ta ansvar.

Bli god på å håndtere utfordringer og finne løsninger ved å fokusere på det du kan kontrollere og påvirke, og ikke på det som er utenfor din innflytelse.

Habit 2: Begynn med slutten i sikte. Vit hvor du skal.

Skap større meningsfullhet ved å definere tydelige mål for fremgang, og legg en plan for å nå disse målene både profesjonelt og privat.

Habit 3: Gjør det viktigste først. Bruk tiden fornuftig.

Prioritér de riktige tingene, planlegg ukene og dagene godt, og bli kvitt tidstyvene.

Habit 4: Tenk vinn-vinn. Samarbeid bedre.

Legg egoet til side og styrk relasjonene til andre ved å tenke og agere ut fra vinn-vinn-prinsippet.

Habit 5: Seek First to Understand, Then to Be Understood®

Sett deg først godt inn i menneskene, saken og/eller utfordringene før du kommer med meninger, råd og forslag til løsninger.

Habit 6: Synergize®. Verdsett ulikheter.

Løs problemer og tenk innovativt sammen. Lær å skape gode resultater sammen med mennesker som tenker helt annerledes enn deg.

Habit 7: Sharpen the Saw®. Ta vare på deg selv.

Få det beste ut av deg selv og andre ved å sette av tid til læring, utvikling av sosiale ferdigheter og selvfornyelse gjennom trening, sunt kosthold og tilstrekkelig hvile.

Mange tenker at det eneste vi trenger for å lykkes er en kombinasjon av talent, energi og personlighet. Men historien har lært oss at det som baner vei for varig fremgang er hvem vi faktisk er, og ikke hva vi prøver å fremstå som.

- Stephen R. Covey

Løsningen – Tidløse prinsipper som gir resultater

The 7 Habits of Highly Effective People utvikler personlige lederegenskaper:

  • Vurder paradigmer og tilpass deg effektivitetsprinsippene.
  • Ta ansvar, fokuser og handle på det som kan kontrolleres og påvirkes, i stedet for det som ikke kan.
  • Definere klare mål for suksess og lage en plan for å oppnå dem for både liv og arbeid.
  • Prioritere og oppnå de viktigste målene i stedet for å stadig reagere på haster.
  • Samarbeid mer effektivt med andre ved å bygge høyt tillitsforhold til gjensidig nytte.
  • Påvirke andre ved å utvikle en dyp forståelse av deres behov og perspektiver.
  • Utvikle innovative løsninger som utnytter mangfold og tilfredsstiller alle viktige interessenter.
  • Øk motivasjon, energi og balanse mellom arbeid og liv ved å ta deg tid til fornyelsesaktiviteter.

Ønsker du å høre mer?

Hvis du er nysgjerrig på hvordan organisasjonen din kan oppnå nye og bedre resultater med våre tjenester og løsninger, er du velkommen til å kontakte oss.