Effektivitet

Dine daglige valg betyr noe

Valgene som øker produktiviteten, gjør det lettere å hente seg inn igjen og skaper produktive ledere, medarbeidere og organisasjoner.

Bærekraftige produktive medarbeidere i det nye arbeidslivet

I dagens arbeidsliv er det både lettere og vanskeligere enn noensinne å være virkelig produktiv. Effektivisering og digitalisering i organisasjoner gjør at ledere og medarbeidere hver dag må ta stadig flere beslutninger, samtidig som distraksjonene er flere enn noen gang før. I tillegg er grensen mellom arbeid og privatliv blitt mer flytende.

Uten bevissthet om valgene vi tar, et tydelig prioriteringssystem og vaner som fyller oss med ny energi, risikerer mange å bli «levende begravd» av alle uttalte og uuttalte krav. Dette fører ofte til lavere engasjement, stress og utmattelse, noe som igjen fører til negative konsekvenser både for mennesker og organisasjoner.

Vi har sammen med ledende hjerneforskere identifisert fem avgjørende valg som – forutsatt at de tas på en konsekvent måte – øker produktiviteten, gjør det lettere å hente seg inn igjen og skaper produktive ledere, medarbeidere og organisasjoner.

Er du stadig vekk opptatt, men føler likevel at du ikke har fått gjort det viktigste?

Dagens raskt skiftende arbeidsliv fører ofte med seg altfor mange og utydelige mål, noe som gjør at vi kanskje jobber mer og hardere i stedet for å jobbe smart. Hva vi mener med det?

Å jobbe smart handler ikke om å få alt gjort, men om å gjøre de riktige tingene slik at vi holder oss produktive både på kort og lang sikt. Det som virkelig er viktig! Dette krever at medarbeiderne er i stand til å prioritere og ta beslutninger, fokusere på det aller viktigste og styre sin energi. Det gjelder både på jobb og privat.

Tre utfordringer for produktivitet

Beslutningsoverflod

For bare 15–20 år siden trengte ikke den enkelte medarbeider å ta alle beslutningene de må i dag. Men med ubegrenset tilgang til informasjon og lynraske kommunikasjonsveier tvinges vi nå til å fatte små og store beslutninger hele dagen – og de viktigste beslutningene (som ofte krever mer tid og ettertanke) skynder vi oss kanskje forbi eller utsetter.

Hjernen din er under angrep

Hvis vi ikke ser opp, får vi i snitt bare tre minutter med uforstyrret arbeidstid før vi blir avbrutt. Den mer primitive delen av hjernen, den såkalte reptilhjernen, er programmert til å reagere på alt som kan oppfattes som truende. Vi trenger selvsagt den delen av hjernen. Men det er en annen del, frontallappen, som har gjort at vi har utviklet oss som art. Det gjelder å trene opp denne andre delen for å lære oss å motstå og takle distraksjoner.

Energikrise

Alle beslutninger vi må ta samtidig som oppmerksomheten vår er under konstant angrep, tapper oss for energi. Da er det viktig at vi regelmessig og med enkle midler fyller på med fysisk og mental energi – forutsetningen for å holde produktiviteten oppe. Ofte prioriterer vi imidlertid bort dette når vi har mye å gjøre.

Når kalenderen er full av møteavtaler, huskelisten vokser og telefonen ringer, gir de 5 valgene perspektiv på hva som er viktig å gripe tak i, samt et verktøy for å prioritere oppgavene. Ganske enkelt en metode for å organisere jobben og livet

- JONAS ÅMAN, TALENT MANAGEMENT, AGA EUROPE NORTH

Løsningen

Knekk koden til livsforandrende produktivitet

The 5 Choices to Extraordinary Productivity® kombinerer tidløse prinsipper med moderne hjerneforskning for å gjøre deltakerne bedre til å ta beslutninger, fokusere oppmerksomheten og styre sin energi. Resultatet er at de hver dag opplever at de har utrettet noe nyttig.

  1. Identifiser og velg ut de viktigste prioriteringene.
  2. Definer de viktigste rollene i livet, privat og på jobben, og hva du ønsker å oppnå i disse rollene.
  3. Få kontroll over arbeids- og privatlivet gjennom smart planlegging.
  4. Styr teknologien fremfor å bli styrt av den.
  5. Dra nytte av det nyeste innen hjerneforskningen for kontinuerlig å fylle på med mental og fysisk energi.

Ønsker du å høre mer?

Hvis du er nysgjerrig på hvordan organisasjonen din kan oppnå nye og bedre resultater med våre tjenester og løsninger, er du velkommen til å kontakte oss.