Endringsprosess

Enkle prinsipper gjør en stor forskjell!

Vellykket endringsarbeid består av fire grunnleggende disipliner.

Få mennesker med deg mot nye mål

Derfor trengs det en metode for å lykkes med strategier
Hver dag tar ledergrupper beslutninger om endringsprosjekter og nye strategier. Forskning viser at rundt 60–80 prosent av disse strategiske tiltakene ikke når de tiltenkte målene. Hvorfor? Fordi det ofte mangler en fungerende metode for gjennomføring. En metode som får opp engasjementet hos ledere og medarbeidere som påvirkes av beslutningen. Som gjør at de forstår hvordan de skal bidra til endringene og faktisk tar seg tid til å gjøre nye ting, til tross for at de har fullt opp å gjøre.

Med dagens raske jobbtempo er det en utfordring å implementere nye strategier og endringer. Organisasjonen har medarbeidere og ledere som er dyktige til å nå mål. Utfordringen er å nå nye mål midt i alt det andre som foregår. Mennesker er fullt opptatt med å levere det de opplever som deres faktiske ansvar, og utføre de daglige oppgavene som holder liv i organisasjonen. Slik de alltid har gjort. Uten støtte fra en fungerende metode for å få nye ting til å skje, risikerer du at alle nye endringsprosjekter mislykkes.

Det finnes 4 hovedårsaker til at gjennomføring av strategier mislykkes

Ledere og medarbeidere:
1. Vet ikke hva strategiens aller viktigste målene er.
2. Forstår ikke hva de må gjøre annerledes for å nå disse målene.
3. Vet ikke hvordan det går for dem selv og hvilke fremsteg teamet eller organisasjonen gjør på vei mot målene.
4. Det mangler tydelige prosesser for å gi og følge opp ansvar.

Vår prosess, The 4 Disciplines of Execution, gir ledere, team og organisasjoner en velprøvd metode for vellykket og effektiv implementering av endring. Igjen og igjen.

Hva skjer med bedrifter som setter seg mål igjen og igjen, men nesten aldri når dem? Hvordan påvirker dette ledere og medarbeidere? Hvor mange i organisasjonen vet hva som er de viktigste målene for organisasjonen og teamet?
 
Uklarheter svekker engasjementet og fører til dårligere gjennomføringsevne. På den annen side: Hva gjør bedrifter som lykkes med endringer?
 
FranklinCovey har i mer enn 15 år studert hva bedrifter og organisasjoner som lykkes med forretningsstrategiske endringer, gjør annerledes. Ut fra dette har vi identifisert hindre og utviklet en prosess som tar virksomheten forbi hindrene og skaper fremgang.

En velprøvd metode for å lykkes
med strategier og endringer

The 4 Disciplines of Execution er en metode som bygger på fire velprøvde disipliner for vellykket endringsarbeid. Individer og organisasjoner som følger disse, oppnår gode resultater uansett hvilket mål de har satt seg. Det vet vi etter at hundrevis av organisasjoner og over 126 000 team opp gjennom årene har basert arbeidet sitt på disse disiplinene.

Formålet med metoden er å hjelpe ledere med å identifisere de forretningskritisk avgjørende målene og atferdsmønstrene som er nødvendige for at målene skal nås, og finne ut hvordan de nye og ønskede atferdsmønstrene kan realiseres. Dette kan gjøres på team-, avdelings- eller organisasjonsnivå. Våre erfarne konsulenter er behjelpelige med å tilpasse prosessen etter dine spesifikke behov.

Do your leaders know how to create clarity, focus and commitment?

Many leaders do not know for themselves what the most critical goals for the organization are. If they know them, then it is far from certain that they will succeed in creating commitment among their employees to achieve the goals.

Successful implementation of changes and new strategies is not something that just happens – we need to engage people and create new behaviors among employees, often over a long period of time.

Leaders and employees need to know what the most important goals are

In most companies, only a small proportion of employees are aware of their organization’s most business-critical goals. Either there are no clearly formulated goals or there are too many. In both cases, the focus on the business and the ability to implement change deteriorate.

Leaders and employees need to know how to achieve the goals

Our experience is that many teams do not know which KPIs (key performance indicators) or measures of success are available. Or you do not evaluate the specific behaviors that lead to success, you just look at the overall result. As a result, employees do not feel that they are making progress. Commitment is negatively affected.

Leaders and employees need to know how to achieve the goals

Our experience is that many teams do not know which KPIs (key performance indicators) or measures of success are available. Or you do not evaluate the specific behaviors that lead to success, you just look at the overall result. As a result, employees do not feel that they are making progress. Commitment is negatively affected.

Employees need to be given responsibilities

It is very common that meetings between manager and employee that aim to follow up on how the individual performs in relation to the goals occur too rarely. Without continuous feedback and feedback, commitment decreases and implementation deteriorates.

70% av strategiske feil skyldes implementering – ikke en dårlig strategi.

- RAM CHARAN

Ønsker du å høre mer?

Hvis du er nysgjerrig på hvordan organisasjonen din kan oppnå nye og bedre resultater med våre tjenester og løsninger, er du velkommen til å kontakte oss.

Løsningen

Skape klarhet, fokus og engasjement

Vår erfaring viser at vellykket endringsarbeid består av fire grunnleggende disipliner.

Å introdusere en ny strategi som krever at folk gjør ting på en ny måte krever målrettet arbeid. Vår løsning, The 4 Disciplines of Execution, gir ledere, team og organisasjoner en metode for å få de viktigste tingene til å skje og dermed oppnå målene. Igjen og igjen.

Prosessen er basert på fire disipliner som har kommet fram fra hindringene som hindrer strategiutførelse.

The 4 disciplines of execution are:

1. Focus on the Wildly Important

Exceptional execution starts with narrowing the focus— clearly identifying what must be done, or nothing else you achieve really matters much.

2. Act on the Lead Measures

Twenty percent of activities produce eighty percent of results. The highest predictors of goal achievement are the 80/20 activities that are identified and codified into individual actions and tracked fanatically.

3. Keep a Compelling Scoreboard

People and teams play differently when they are keeping score, and the right kind of scoreboards motivate the players to win.

4. Create a Cadence of Accountability

Great performers thrive in a culture of accountability that is frequent, positive, and self-directed. Each team engages in a simple weekly process that highlights successes, analyzes failures, and course-corrects as necessary, creating the ultimate performance-management system.

Resultatet

Oppdag hvor enkle prinsipper gjør stor forskjell!

Create a culture of getting the right things done.

The goal of the process is to give leaders concrete tools that make it easier to help the members of their teams carry out the most important activities that lead to the most important results. Which focuses on the activities that would not otherwise be done, as they require new mindsets and behaviors. And that makes the new things happen.

With The 4 Disciplines of Execution we can promise 3 things:

  • The method can be implemented quickly.
  • It leads to a maximum commitment of leaders and employees with minimal impact on daily operations.
  • It provides business results that last over time.