Kompetensutveckling

Vi hjälper organisationer att förbättra sina resultat

Vi har lösningen för strategi-exekvering, försäljning, kulturförändring, hållbar produktivitet och ledarskap.

Guider

Läs våra guider med tips och vägledning inom ledarskap, personlig utveckling, kulturförändring och organisationsutveckling.

6 Traps to Avoid When Building an Engaged Virtual Team

Läs mer & ladda ner

Help your team thrive in the age of remote work

Läs mer & ladda ner

6 Ways Managers Can Build Trust

Läs mer & ladda ner
Läs mer & ladda ner

Event

Här ser du en översikt över våra kommande workshops och webbinarier!

Lösningsområden

FranklinCovey har en mängd olika metoder för er att hjälpa er nå nya och bättre resultat som håller i längden och med starkt engagemang hos medarbetarna.

Med All Access Pass möjliggör du för din organisation att på ett kostnadseffektivt, hållbart och flexibelt sätt utveckla organisationen, skräddarsy egna utvecklingsprogram som bygger på färdiga komponenter och även utbilda ledare och medarbetare i FranklinCoveys processer.

Läs mer

Vilka är era utmaningar? Vilka resultat är viktigast för din organisation att nå?

FranklinCovey har en mängd olika metoder för er att hjälpa företag och organisationer att nå nya och bättre resultat, på ett hållbart sätt och med starkt engagemang hos medarbetarna. FranklinCoveys lösningar är designade för att lösa problem i dagens moderna samhälle. Vi arbetar med att hjälpa våra kunder att skapa processer och program för att nå sina mål. Vi jobbar också för att kunderna själva ska kunna äga och driva processerna och inte skapa ett konsultberoende för förändring. All effektiv förändring kommer inifrån och vi arbetar med att stödja organisationer att se till att utvecklingsarbetet når hela vägen fram.
Välj ett av våra fem områden för få mer information och för att utveckla din organisation.

Ledarskapsutveckling är ett ständigt fokus för organisationer som presterar bra och uthålliga resultat. Allt börjar och slutar med ledarna. Ledarskap är att kommunicera människors värde och potential så tydligt för dem att de kommer till att se det i sig själva. Ledarskapsträning är en affärskritisk investering för alla framgångsrika organisationer. I vårt moderna samhälle, med distansarbete, ständigt ökande konkurrens om talanger, och en allt snabbare innovationstakt är ledarskapsutveckling en av de allra viktigaste nycklarna för att prestera resultat. FranklinCovey är ett av världens största privata företag inom ledarskapsutveckling.
Företagskulturen är din verksamhets främsta konkurrensfördel och den formas varje dag av ledare på alla nivåer i organisationen. Alla företag har en kultur, men det finns tydliga kännetecken för de som har en bra kultur. Den är medvetet formad, den är ledarledd, den har tydliga strukturer och den skapar ett gemensamt språk. FranklinCovey har under de senaste 35 åren arbetet med stora och små organisationer världen över för att skapa starka och framgångsrika kulturer. De verktyg och metoder som vi har utvecklat gör att det är enklare, går snabbare och blir tydligare hur en organisation kan skapa den kultur som krävs för att nå sina mål.

Strategi-exekvering handlar helt enkelt om att gå från ord till handling. Det är svårt för en person att ändra sitt beteende – och det blir inte lättare när vi talar om en hel organisation. Genomförande av nya strategier innebär oftast att medarbetare och chefer behöver göra saker på nya sätt. Det är inte något som bara händer mitt i en vardag fullspäckad av andra viktiga arbetsuppgifter. Det krävs en fungerande och uthållig metod. Vårt arbete med att skapa nya beteenden hos tusentals team över hela världen för att stödja införandet av nya strategier har lärt oss att det i grunden handlar om fyra enkla principer: Att på ett uthålligt sätt arbeta med fokus, tydlighet, engagemang och ansvar. Det som kan låta enkelt, kan ofta flytta berg.
För att skapa en ännu starkare ledarutveckling kan personer inom företaget certifiera sig själva för att leda våra processer internt hos er. Ni kan bli del av ett nätverk av 45 000 facilitatorer i FranklinCoveys olika program världen över. Våra digitala lösningar gör det enkelt och smidigt att låta en eller flera medarbetare bli era egna tränare.
Oberoende av vilka initiativ du vill ta eller vilka utbildningsbehov just ert företag behöver kan du nu få tillgång till allt innehåll som FranklinCovey erbjuder. Du kan arbeta både med organisationsutveckling, företagsutbildning samt utveckla ledare eller ledarskap.

Med vårt All Access Pass kan du utöka din räckvidd, uppnå dina affärsmål och hållbart påverka utförandet genom att få obegränsad tillgång till FranklinCoveys innehåll. Du kan snabbt, pricksäkert och med hög kvalitet utveckla egna program baserat på våra olika komponenter. Här hittar du innehåll som hjälper dig hantera största och mest brådskande utmaningarna som din organisation och dina medarbetare möter både idag och i framtiden..

FranklinCovey stödjer verksamhetsutveckling hos företag, myndigheter, kommuner och organisationer och deras organisationsutveckling.

Vi har över 10 års erfarenhet av digitala lösningar, så kontakta oss gärna för att få reda på hur vi interaktivt kan jobba med din organisation.

Läs mer
Läs mindre

Få tillgång till alla våra processer och allt vårt innehåll!

FranklinCovey All Access Pass hjälper dig skapa en framgångsrik kultur. Med All Access Pass möjliggör du för din organisation att på ett kostnadseffektivt, hållbart och flexibelt sätt utbilda ledare och medarbetare i FranklinCoveys processer.

Läs om All Access Pass medlemskap

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.

Läs om hur vi hjälpte Centiro

Våra kunder berättar

Vi jobbar med några av Sveriges största företag i globala projekt – och med mängder av små och medelstora lokala företag, myndigheter, kommuner och organisationer. Här har vi samlat ett urval av berättelser om vilka resultat vi har nått i olika organisationer och med olika lösningar.

Utmaningen, lösningen & resultatet