All Access Pass

Hjälpen för en framgångsrik kultur

Nätbaserad träning & certifiering för ledare och medarbetare

Med All Access Pass möjliggör du för din organisation att på ett kostnadseffektivt, hållbart och flexibelt sätt utveckla organisationen, skräddarsy egna utvecklingsprogram som bygger på färdiga komponenter och även utbilda ledare och medarbetare i FranklinCoveys processer.

Hur fungerar All Access Pass?

Flexibilitet

Få tillgång till FranklinCoveys innehåll i många olika format och på 18 olika språk . I All Access Pass finns allt ni behöver för att utveckla era medarbetare i klassrum eller via digitala medier. Detta är blended learning på riktigt – att du kan nå dina målgrupper på effektivast möjliga sätt och på det sätt som passar dem.

Hållbara resultat

Med All Access Pass blir resultatet av era utbildningsinsatser mer bestående eftersom ni äger processerna och obegränsat kan anpassa, repetera, förstärka och därmed förlänga utbildnings- och utvecklingsprocesserna så länge som det behövs.

Värde

Utveckla fler medarbetare för ett lägre pris per medarbetare. Ju fler utbildningsplatser ni väljer, desto lägre blir investeringen per person.

Välj den prenumeration som passar din organisation bäst

All Access Pass fungerar som en prenumeration och det finns tre nivåer att välja mellan. Ni kan även välja antal utbildningsplatser som ska ingå och hur länge ni vill ha tillgång till FranklinCoveys innehåll genom prenumerationen.

All Access Pass – Personal Effectiveness

Prenumerationsnivån för er som vill utveckla era medarbetares personliga ledarskap och produktivitet. Här ingår exempelvis De 7 goda vanorna, FranklinCoveys mest kända process för personlig utveckling och ledarskap.

Här ingår också verktyg, metoder och moduler som hjälper era medarbetare bli hållbart produktiva inklusive att starta, driva och slutföra framgångsrika projekt, göra presentationer och arbeta med mångfald.

All Access Pass

Nästa prenumerationsnivå, utformad för er som vill utveckla både ledare och medarbetare. Här ingår allt från första nivån och dessutom alla FranklinCoveys processer som riktar sig till ledare och chefer, både nyblivna och mer erfarna.

Genom denna prenumeration kan ni utveckla era chefer till förtroendeingivande ledare som andra väljer att följa och som gör att medarbetare känner engagemang, tar ansvar och når resultat. Ni kan träna ledare och medarbetare i att bygga, återskapa och stärka förtroende – en viktig nyckel till att skapa goda resultat. Här ingår också processer som rustar era teamledare, nyblivna chefer och första linjens chefer med de viktigaste förmågor de behöver för att lyckas i sitt ledarskap.

All Access Pass Plus

Den mest omfattande prenumerationsnivån. Den är sammansatt för att hjälpa företag och verksamheter att utvecklas på organisationsnivå. Det kan gälla exempelvis genomgripande förändringar eller att utveckla organisationens kultur. Det kan handla om ledarskap, produktivitet, försäljning, strategiexekvering, kundlojalitet med mera.

Här ingår allt som finns på de andra två prenumerationsnivåerna men också FranklinCoveys väl beprövade metod för framgångsrik och effektiv förändringsledning och strategiexekvering och för försäljningsutveckling och säljträning.

Genom denna prenumeration kan ni också hjälpa era säljare att anamma de beteenden som några av de skickligaste säljarna i världen har och på så sätt utveckla organisationens försäljningsresultat.

Vill du se om All Access Pass passar din organisation?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.