Intern tränare

Certifiera dig för bättre kultur och resultat

Organisationer som väljer att jobba med interna coacher och tränare lyckas skapa kulturförändring och bättre resultat mer framgångsrikt än andra.

Få tillgång till vår kursmaterial som intern tränare

Vad är en intern tränare?

Med intern tränare menar vi personer inom en organisation som driver, coachar och stöttar i FranklinCoveys processer inom den egna organisationen. Om ni medvetet vill skapa en kultur och nå resultat i hela organisationen krävs kontinuerlig utveckling av beteenden och då kan det vara smart att bli intern tränare. Det vi ser är att de organisationer som väljer att jobba med interna coacher och tränare lyckas skapa kulturförändring och bättre resultat mer framgångsrikt än andra.

Fördelar med att certifiera egna interna tränare

Kunskaperna blir kvar inom organisationen länge

Genom att ha interna tränare utbildade i våra processer finns det alltid personer som kan utbilda nya medarbetare eller förstärka kunskaper.

Tillgång till nätverket FranklinCovey Learning Lab

Som intern tränare får du vara med i ett nätverket av hundratals interna tränare från olika organisationer. FranklinCovey bjuder in till årliga nätverksträffar där vi byter kunskaper och erfarenheter med varandra.

Kostnadseffektivt

Vår interna tränarmodell bygger på att din organisation har ett All Access Pass. Det ger er full flexibilitet i hur ni vill arbeta med att bygga upp kostnadseffektiva, skräddarsydda och målinriktade interna utbildningsprogram som bygger på FranklinCoveys innehåll.

Färdig utbildning med möjlighet till anpassning

Du får en färdig utbildningsprocess som du skulle kunna genomföra precis som den är eller anpassa till din egen organisation.

För att bli intern tränare rekommenderar vi att du genomgår en certifieringsprocess:

1

Ni som organisation väljer era tränare

Tillsammans med er definierar vi egenskaper och kompetenser som krävs för att bli framgångsrik i rollen som tränare i FranklinCoveys processer i er organisation. Vi rekommenderar att träna minst två personer som kan stödja varandra.

2

Interna tränare genomgår träningen för egen del

De personer som ska certifieras genomgår själv den träning de skall träna/coacha, antingen live, live online eller digitalt som självstudier.

3

Interna tränare genomför digital certifieringsträning

I vissa fall är det en "färdigpaketerad" träning som skall genomföras internt, till exempel 7 goda vanorna. Då kan de blivande tränarna förbereda sig via FranklinCoveys virtuella certifieringssida. Här kan tränaren ta del av kunskap om programmet utifrån ett "lärar-"/coachperspektiv, och i egen takt studera materialet och lära sig programmet samt se den aktuella workshopen på film med instruktioner och kommentarer om hur man bäst leder och anpassar processen internt.

4

Interna tränaren håller sin första workshop

De interna tränarna genomför sin första workshop med material från FranklinCovey som sista steg i certifieringsprocessen. Nu är de certifierade interna tränare!

Vill du veta mer om vår train-the-trainer lösning?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.