Centiro

Reinforced their culture with The 7 Good Habits

Centiro

Centiro var redan ett oerhört framgångsrikt företag, med många utmärkelser, bland annat som en av Europas bästa arbetsplatser. Samtidigt såg man en stark tillväxtresa och letade efter något som kunde skala upp en redan bra kultur och stödja ledarskapet i organisationen.

Centiro ville göra sina värderingar och synsätt mer levande och skapa ett gemensamt språk kring dem. Valet föll på De 7 Goda Vanorna, som sedan många år har blivit helt integrerade i deras sätt att arbeta.

Läs mer om De 7 goda vanorna eller kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.