Clarion Hotel Sign

Stockholm's largest and most passionate hotel

Introduced structure without losing passion and became "best in class"

Clarion Hotel Sign

Henrik Berghult har lång erfarenhet av att leda hotellverksamhet från olika hotellkedjor och sedan 2013 Petter Stordalen-ägda Nordic Choice Hotels där Clarion ingår. När Henrik Berghult för ett och ett halvt år sedan tog över ansvaret för Stockholms största hotell, Clarion Hotel Sign, pekade alla siffror åt fel håll.

Utmaningen
När Henrik Berghult för ett och ett halvt år sedan tog över ansvaret för Stockholms största hotell, Clarion Hotel Sign, pekade alla siffror åt fel håll.

– I hotellbranschen rankar vi allt, berättar Henrik. Vi kan jämföra antal kundsamtal, försäljning per arbetad timme, gästernas nöjdhet och mycket mera. Allt går att mäta och jämföra hotellen emellan. Clarion Sign låg i botten på alla rankinglistor. De senaste åren hade handlat om att undvika jumboplatsen.

Henrik Berghult har lång erfarenhet av att leda hotellverksamhet från olika hotellkedjor och sedan 2013 Petter Stordalen-ägda Nordic Choice Hotels där Clarion ingår. Utmaningar finns så klart men det som skiljer Choice-koncernen från de andra är att här saknas varken entreprenöranda eller passion. Det är något de flesta andra hotellkedjor och många storföretag kämpar hårt med varje dag för att skapa.

– När andra pratar vinstmarginaler och risk pratar vi möjligheter. Här får alla prova sina idéer, går det fel ändrar vi bara tillbaka. Vi har exempelvis en inspelningsstudio för podcast här på hotellet som kom till på det sättet. Vi har en enormt stark företagskultur.

När hotellet rekryterar letar de efter människor med ”klipp i steget och studs i dojan”. Man får gärna vara nyfiken, rapp och måste vara beredd att ta ansvar.

– Det vi saknade var struktur. Jag bestämde mig för att föra in struktur i verksamheten utan att något av det kommersiella tryck och den passion som finns så naturligt i företagskulturen skulle gå förlorad.

Lösningen

Henrik lärde känna FranklinCovey och De sju goda vanorna under tiden på Scandic och är själv intern utbildare i ledarskapsprogrammet. Det blev naturligt att använda De sju goda vanorna som stöd i den förändring han ville göra på Clarion Sign.

– Vi valde att samarbeta med FranklinCovey för att skapa en enhetlig syn på ledarskap. Bra kulturer är medvetet skapade av engagerade medarbetare, har tydliga strukturer och ett gemensamt språk. Allt det har vi fått på plats genom att etablera ett ”mindset” med utgångspunkt i De sju goda vanorna.

Idag är alla chefer på hotellet utbildade och nu pågår nästa steg vilket är att utbilda alla med rollen supervisors.
Förändringsledning genomsyrar Henriks karriär och hans personliga erfarenheter är att fyra aspekter är särskilt viktiga för att lyckas:

  • Tydlighet om vart vi är på väg.
  • Alla måste välja att vilja.
  • Måla upp en inspirerande och motiverande bild av framtiden som är attraktivare än nuläge.
  • Hela tiden fira de små segrarna på väg mot det stora målet.

– Jag brukar ibland göra liknelsen med att ro en eka. Så länge alla sitter i ekan och ror rör vi oss framåt. Men om någon skulle hoppa i och bara åka med genom att hålla sig i relingen, skulle det bli oerhört tungt för de andra. Det gäller att inte ha för mycket tålamod med den som väljer att inte ro.

Resultatet

De sju goda vanorna kan inte förklara allt men Henrik menar att programmet helt klart har bidragit till den stora resultatförbättring som Clarion Sign gjort under hans ledning. Hotellet är idag koncernens lönsammaste och mest hållbara. Medarbetarnöjdheten har ökat med otroliga 237,5 procent.

– Jag är enormt stolt över att medarbetarna är så mycket mer nöjda. Det har varit en smärtsam resa men resultatet kommer när man satsar på människorna. Nu har vi struktur och passion och jag skulle säga att De sju goda vanorna förklarar 20 procent av hotellets förbättrade resultat.

Henrik menar att det finns en tydlig koppling i De sju goda vanorna till medarbetarnöjdhet, gästnöjdhet och till försäljning. Och att verksamheten som ett resultat av de tre faktorerna har en ökad lönsamhet.

– Idag klättrar vi på samtliga och toppar flertalet av Clarions rankinglistor. Vi kan med rätta kalla oss Stockholms ledande och mest passionerade hotell.