McDonalds

Swedish McDonald’s Franchise

How 4DX helped a franchisee become the fastest growing part of McDonald’s in Sweden.

McDonalds

För fem år sen hotades Ivan Ströms grupp av McDonaldsrestauranger av en rejäl lönsamhetskris och saknade en gemensam företagskultur. Använde FranklinCoveys processer för att öka försäljningen i alla restauranger och bygga en gemensam företagskultur. Vände lönsamhetskrisen och blev bästa restauranggruppen i hela den svenska franchise-kedjan.

Utmaningen

För fem år sen hotades Ivan Ströms grupp av McDonaldsrestauranger av en rejäl lönsamhetsutmaning; de sociala avgifterna hade fördubblats. Enda chansen var att öka försäljningen i alla restauranger. De visste att lösningen handlade om engagerade medarbetare och öka försäljning men de hade provat det mesta, inget fungerade.

De olika restaurangerna hade kommit att fungera väldigt olika varandra. Företaget led av växtvärk efter att på kort tid ökat antalet medarbetare och omsättning rejält. Det saknades en
gemensam företagskultur och cheferna var inte rustade för det nya ledarskap som ett större företag krävde.

Lösningen

FranklinCovey föreslog i ett första steg att Ivan Ström skulle prova De 4 disciplinerna för exekvering (4DX). Metoden fungerade. Företaget ställde om hela sitt sätt att arbeta efter  processen. Engagemanget ökade och försäljningen växte. Ivan Ström menar att det som fungerade så bra med processen var att medarbetarna fick komma med egna idéer till vad man
själv ville göra för att nå de nya säljmålen. Veckan efter fick de berätta hur väl det hade gått. På det sättet blev alla blev sedda för något de gjort på sitt sätt. Och de var delaktiga i att sätta
målen.

Precis som 4DX blev verktyget för den försäljningsökning som krävdes så blev De 4 nyckelrollerna för ledarskap verktyget för en ny och gemensam företagskultur. Och ett sätt att rusta cheferna. Ivan samlade en grupp på 30 personer: restaurangcheferna, assistenter och andra nyckelpersoner. Tillsammans arbetade de en heldag varje månad med företagets vision, kultur och ledarskap.

Resultatet

Medarbetare som tidigare underpresterat levererar idag toppresultat, möten är mer positiva, fokuserade och inriktade på samarbete. Det finns en ny energi i restaurangerna som inte
hade funnits tidigare. Ivan Ströms restauranger blev de som presterade allra bäst i hela den svenska franchise-kedjan. De ökade försäljningen med sex procentenheter mer än det nationella genomsnittet och stod för den bästa tillväxten i den svenska delen av koncernen. Det gäller även idag. Restaurangerna presterar uthålligt bättre inom såväl lönsamhet som försäljning än övriga riket.

Målet med den nya företagskulturen är att restauranggruppen behåller och attraherar rätt medarbetare. Om de behåller erfarna medarbetare tre år längre än tidigare är det ett väldigt viktigt tillskott till den samlade erfarenheten. I förlängningen handlar det om effektivitet och lönsamhet. De restauranger som har en stark företagskultur är effektivare trots att de har färre medarbetare per kund och deras medarbetare upplever arbetet trots det mer positivt. De har också lättare att genomföra förändringar.

Det visade sig inte minst när McDonalds behövde ställa om verksamheten under Coronakrisen, främst när det gäller att jobba fokuserat med det som just då blev viktigast. Många
saker behövde ändras i driften pga Corona. Dessa förändringar gick mycket smidigt eftersom restauranger har ett arbetssätt som satt sig i allt de gör och som innebär att man involverar
medarbetarna i besluten.