Yves Rocher

Seven good habits for successful self-leadership

Yves Rocher

Ledarskapskonceptet ”De sju goda vanorna” ger ledare över hela världen verktyg för att leda både sig själva och sina medarbetare mot framgång och ett hållbart arbetsliv. Anneth Dyberg på Yves Rocher delar med sig av sina erfarenheter och insikter.

Boken The 7 habits of highly effective people av Stephen Covey kom 1989 och har idag sålts i över 20 miljoner exemplar.

Företaget FranklinCovey har tagit boken vidare till ett ledarskapsprogram som mängder av företag runt om i världen arbetar med, bland annat skönhetsföretaget Yves Rocher.

Anneth Dyberg är HR-direktör för verksamheten i Norden och arbetar aktivt med konceptet. Hon kom i kontakt med de sju goda vanorna under en internutbildning för alla HR-chefer på huvudkontoret i Paris och kände att väldigt mycket av hennes erfarenheter inom ledarskap föll på plats och fick en hanterbar form och process.

– Vi är på en förändringsresa och vill utmana nuläget, gamla vanor och beteenden, och då är de sju goda vanorna helt rätt. Jag gillar verkligen hur man först tittar på sina privata segrar för att sedan gå över till gemensamma segrar och ett ömsesidigt beroende för att lyckas och uppnå mer.

Starkt verktyg för ledarskap under förändring

På Yves Rocher har hon utbildat ledningsgruppen och chefer på olika nivåer i de sju goda vanorna, och menar att konceptet fungerat oerhört bra och bland annat gett dem ett gemensamt språk.

– Särskilt när det gäller förändringsarbete, där du behöver hålla ihop processen för att den inte ska bli spretig och ineffektiv, är detta mycket värdefullt. Alla är med när vi pratar om vad som är slutet i sikte med exempelvis ett möte, att skapa vinna-vinna-lösningar eller att gå vidare till proaktivitet när vi fastnat i att lägga energi på sånt vi inte kan påverka, säger Anneth Dyberg.

De sju goda vanorna omfattar både att leda sig själv och att leda andra. Ett gott självledarskap är ofta grunden för att sedan kunna leda andra på ett bra sätt. På så vis skapas en helhet som stärker sig själv framåt.

– Vi ser i interna mätningar att engagemanget gått från 50 till 80 procent i Norden, vilket är en fantastisk utveckling som vi bland annat har de sju vanorna att tacka för.

Fokus på gemensam reflektion

Viktiga nycklar i förändringsarbetet är att tydliggöra målet, involvera och skapa förståelse hos alla och att göra saker i rätt ordning. Här ser Anneth Dyberg att de sju vanorna är ovärderliga redskap för att jobba strukturerat och framgångsrikt.

Träningen inleds med genomgång av teorierna, men ägnas huvudsakligen åt att öva in vanorna tillsammans och därefter reflektera gemensamt – vad är lärandet här och hur kan vi använda det i vårt dagliga arbete?

– Du behöver dra in teorierna i ditt dagliga arbetsliv för att de ska ge dig någonting. När du berättar om detta för andra och lyssnar på deras resonemang så händer någonting. Vi får syn på vad teorierna egentligen handlar om. De blir verkliga och kan göra skillnad på riktigt.

Arbetsliv i balans ger hållbara samhällen

På Yves Rocher kommer Anneth Dyberg att arbeta med återkommande träning inom de sju goda vanorna, i första hand för ledarna men därefter för alla medarbetare på hela företaget. Hon poängterar att verktygen får full kraft efter att de upprepats ett antal gånger och fått mogna lite, och ser det därför som en långsiktigt plan.

Anneth Dyberg berättar att inte minst den sjunde vanan, som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv, har lyfts fram som väldigt betydelsefull. Den omsluter alla de andra vanorna på ett fint sätt, genom att den fokuserar på hela människan och hela livet. I tider av ohälsa och utbrändhet är harmoniska medarbetare en central faktor för att både lyckas som företag och bidra till ett gott samhälle.

– Och det fina är att man inte behöver ta allt på en gång utan kan börja med att förändra bara en enda vana och faktiskt märka skillnad. Sedan är man igång och inser hur allt länkas samman på ett självklart sätt, avslutar Anneth Dyberg.

Stephen Coveys sju goda vanor – en beprövad väg till utveckling och framgång