Exekvera

This is how you execute strategy for great results

There are two things you as a leader can influence when it comes to creating results: your strategy and your ability to make it happen.

Vikten av att exekvera strategiska mål i alla organisationer

Det finns två saker du som ledare kan påverka när det gäller att skapa resultat: din strategi (eller plan) och din förmåga att få den att hända på riktigt, att exekvera den strategin.

10+ års erfarenhet av att leverera digitalt

Vårt digitala innehåll är tillgängligt online oavsett tid och plats.Vi har engagerande och interaktiva träningpass som är ledda virtuellt!

Varför är då exekvering så svårt?

Om strategin är tydlig, och du som ledare driver den, kommer då inte människorna automatiskt att engagera sig för att genomföra den? Svaret är nej, och förmodligen har du sett exempel på detta mer än en gång.
”Virvelvinden” av brådskande aktivitet som krävs för att dagligen hålla saker och ting igång slukar den tid och energi som behövs för att genomföra din strategi för imorgon.

Det krävs disciplin för att genomföra strategiska mål i alla organisationer. Och det krävs ännu mer disciplin för att göra det om och om igen. Att skapa en exekveringskultur innebär att införliva fyra grundläggande discipliner i din organisation. På alla nivåer i företaget måste individer, ledare och team omfamna en gemensam strategi.

Det är inte längre tillräckligt att ha en bra strategi. Arbetet som måste göras är att få dig själv och ditt team helt klara på vilka de viktigaste målen är och ha disciplinen att exekvera (utföra) den med förträfflighet och precision.

Läs mer om de 4 disciplinerna för exekvering

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.