Förändringsprocess

Enkla principer gör stor skillnad!

Framgångsrikt förändringsarbete består av fyra grundläggande discipliner.

Få människor med dig mot nya mål

Genomförande av nya strategier innebär oftast att medarbetare och chefer behöver göra saker på nya sätt. Det är inte något som bara händer mitt i en vardag fullspäckad av andra viktiga arbetsuppgifter. Det krävs en fungerande och uthållig metod.

Det finns fyra huvudsakliga skäl till att strategier misslyckas. Ledare och medarbetare:

  1. Vet inte vilka de allra viktigaste målen är.
  2. Förstår inte vad de förväntas göra annorlunda för att nå målen.
  3. Vet inte hur det går för dem själva och vilka framsteg teamet eller organisationen gör på väg mot målet.
  4. Saknar tydliga processer för att ge och följa upp ansvar.

Vår process The 4 Disciplines of Execution ger ledare, team och organisationer en väl beprövad metod för att framgångsrikt och effektivt genomföra förändring. Om och om igen.

Vet dina ledare hur de ska skapa tydlighet, fokus och engagemang?

Många ledare vet inte själva vilka de mest kritiska målen för organisationen är. Om de känner till dem, så är det långt ifrån säkert att de lyckas skapa engagemang hos sina medarbetare för att nå målen. Framgångsrikt genomförande av förändringar och nya strategier är inte något som bara händer – vi behöver engagera människor och skapa nya beteenden hos medarbetarna, ofta över lång tid.

Ledare och medarbetare behöver veta vilka de viktigaste målen är

I de flesta företag känner bara en liten andel av medarbetarna till sin organisations mest affärskritiska mål. Antingen finns det inga tydligt formulerade mål eller så finns det för många. I båda fallen försämras fokus för verksamheten och förmågan att genomföra förändring.

Ledare och medarbetare behöver veta hur de ska nå målen

Även om ett team vet vilket affärsmål det ska uppnå är det inte så många som vet vilka beteenden och aktiviteter som gör att medarbetarna i teamet på ett effektivt sätt rör sig mot målen. Risken är därför stor att alla spenderar tid och energi på sådant som inte gör någon större skillnad. Det i sin tur påverkar engagemang och produktivitet negativt.

Ledare behöver löpande mäta och följa upp resultatet

Vår erfarenhet är att många team inte vet vilka KPI:er (key performance indicators) eller mått på framgång som finns. Eller så utvärderar man inte de specifika beteenden som leder till framgång, man tittar bara på det övergripande resultatet. Det leder till att medarbetarna inte upplever att de gör framsteg. Engagemanget påverkas negativt.

Medarbetare behöver få ansvar

Det är mycket vanligt att möten mellan chef och medarbetare som syftar till att följa upp hur individen presterar i förhållande till målen sker alltför sällan. Utan kontinuerlig feedback och återkoppling minskar engagemanget och genomförandet blir sämre.

70 % av strategiska misslyckanden beror på genomförandet – inte på en dålig strategi.

- RAM CHARAN

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.

Lösningen

Skapa tydlighet, fokus och engagemang
Vår erfarenhet visar att framgångsrikt förändringsarbete består av fyra grundläggande discipliner.
Att införa en ny strategi som medför att människor måste göra saker på ett nytt sätt, kräver ett målmedvetet arbete. Vår lösning, The 4 Disciplines of Execution, ger ledare, team och organisationer en metod för att få det viktigaste att hända och därmed nå målen. Om och om igen.

Processen bygger på fyra discipliner som växt fram ur de hinder som hämmar strategiexekvering.

De fyra disciplinerna är:

1. Fokusera på det “vilt” viktiga

Vilka mål är kritiska för vår framgång? Så viktiga att om de inte uppnås, så spelar det inte så stor roll om organisationen når sina andra mål eller inte?
Forskning visar att ju färre mål verksamheten har, desto större är chansen att nå dem. I denna fas i processen hjälper vi till att identifiera den eller de fåtal viktiga mål som gör verklig skillnad. Vi kallar dem WIG:s (Wildly Important Goals).

2. Agera på de beteenden som leder fram mot de definierade målen

Vilka är de aktiviteter som har absolut störst betydelse för att nå målen? Vilka KPI:er har vi för att veta att vi verkligen agerar på dem? Fokuserar organisationen på dessa aktiviteter och mäter dem lika tydligt som resultaten mäts?
Om vi bara fokuserar på resultaten och inte på att identifiera och utveckla de beteenden som leder till resultaten, så riskerar många team att inte nå sina mål.

3. Skapa en måltavla

Vi presterar bättre när vi vet hur det går – när vi har en tydlig måltavla. I den här fasen i processen arbetar vi med en ny typ av måltavla baserad på disciplin ett och två. På den kan teamet se slutmålet, men här mäter vi även de aktiviteter som leder dit. På så sätt skapas en känsla av framsteg som i sin tur ökar engagemanget för förändringen i teamet.

4. Följ upp ansvaret ofta och regelbundet

Hur ofta håller vi varandra ansvariga för de åtaganden vi har? Att delegera arbetsuppgifter utan att följa upp skapar snabbt en känsla av att arbetet inte är viktigt. Både hos ledaren och medarbetarna. Här handlar det om att införa en enkel process för ansvarstagande i hela teamet där alla varje vecka gör åtaganden för hur de ska påverka målen, och sedan håller varandra ansvariga. Resultatet? Engagemanget växer.

Resultatet

Upptäck hur enkla principer gör stor skillnad!

Skapa en kultur av att få rätt saker gjorda

Målet med processen är att ge ledare konkreta verktyg som gör det enklare att hjälpa medlemmarna i sina team att genomföra de viktigaste aktiviteterna som leder till de viktigaste resultaten. Som fokuserar på de aktiviteter som annars inte blir gjorda, eftersom de kräver nya tankesätt och beteenden. Och som gör att de nya sakerna händer.

Med The 4 Disciplines of Execution kan vi lova tre saker:

  • Metoden kan snabbt implementeras.
  • Den leder till ett maximalt engagemang hos ledare och medarbetare med minimal inverkan på den dagliga verksamheten.
  • Den ger verksamhetsresultat som håller över tid.