Företagskultur

Vikten av bra värderingar och kultur!

Att jobba med värderingar och kultur handlar om något stort och långsiktigt, det handlar om att ändra människors dolda övertygelser, attityder och vanor. Det kräver tydliga metoder och rejält med tålamod.

Företag med en stark företagskultur har en bra konkurrensfördel

Att genomföra en kulturförändring görs inte i en handvändning, utan kräver en del arbete. För att lyckas måste vi först definiera vad en kultur är. Ibland kallar man det för organisationskultur, arbetsplatskultur eller företagskultur och ofta definierar man kulturen genom att skapa gemensamma värderingar som mynnar ut i beteendemönster som förstärkts eller försvagats under lång tid.

10+ års erfarenhet av att leverera digitalt

Vårt digitala innehåll är tillgängligt online oavsett tid och plats.Vi har engagerande och interaktiva träningpass som är ledda virtuellt!

Värdeord är något som definierar företagskulturen och som företaget tror på och tycker är viktigt. Värdeorden är tänkta att fungera som ledstjärnor i vardagen. Att jobba med värderingar och kultur handlar om något stort och långsiktigt, det handlar om att ändra människors dolda övertygelser, attityder och vanor. Det kräver tydliga metoder och rejält med tålamod.

Vad händer när du som företagsledare inte lyckas skapa en företagskultur med förtroende?

Jo, saker och ting kommer gå långsammare och kostnaderna, ofta dolda, kommer öka. Tillit är inte bara en mjuk och god egenskap för personer att ha. Snarare är förtroende en pragmatisk, hård, ekonomisk och handlingsbar tillgång som du kan skapa även i ett företag. Det finns övertygande referenser för att förtroende och kulturförändring skapar stort mervärde för företagen.

Team och organisationer som har ett högt förtroendekapital överträffar team och organisationer med lågt. Detta har bevisats i dussintals studier, i en mängd olika branscher och sektorer. I de fall förtroendet är lågt kan arbete med att skapa en kulturförändring vara på sin plats.

Genom våra lösningar för kulturförändring stödjer vi team och organisationer genom:

Samarbete

Att skapa kulturförändring och högt förtroende genom engagemang och samarbete.

Minska kostnader

Att öka hastigheten och minska kostnaderna i hela företaget.

Högpresterande

Att utveckla högpresterande och innovativa team som tar ansvar för sina resultat.

Transformerande

Att transformera bra chefer till bra ledare.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.