Förtroende

Leading At The Speed of Trust

Processen för ledare där du får chansen att jobba med förtroende, identifiera vilka beteenden som stärker det och träna på att kommunicera på ett förtroendefullt sätt.

Bli en ledare som dina medarbetare väljer att följa

Vad händer när du som ledare inte har förtroende hos dina medarbetare? Eller när du som ledare inte lyckas skapa en kultur där medarbetarna har förtroende för sig själva och varandra? Jo, saker och ting kommer gå långsammare och kostnaderna, ofta dolda, kommer öka.

Förtroende och tillit är ord på många ledningsgruppers agendor just nu. Alltfler organisationer inser att det är grunden för ett framgångsrikt ledarskap och en väl fungerande kultur. Men vad gör man då om man behöver bygga eller återfå förtroende?

FranklinCovey har tagit fram en process för ledare där du får chansen att jobba med förtroende, identifiera vilka beteenden som stärker det och träna på att kommunicera på ett förtroendefullt sätt. I motsats till vad många tror, är förtroende inte ett medfött karaktärsdrag utan en kompetens som du som individ och ledare kan träna upp.

Har ditt team de rätta beteendena?

Lås upp engagemanget och stärk ditt team

Organisationer där förtroendet brister brottas ofta med tröga arbetsflöden och onödigt höga kostnader. En organisation är aldrig bättre än de individer som arbetar där. När förtroendet är lågt blir individer misstänksamma mot varandra, mot sina chefer och mot sin organisation. De spekulerar mycket och är oengagerade. Resultatet är att produktiviteten sjunker och kostnaderna ökar.

För att skapa en bra kultur behöver inte bara ledarna utan också medarbetarna vara förtroendeingivande och kunna lita på varandra.

Förtroende kommer med träning

Hjälp ledarna att bygga det

Leading At The Speed of Trust är en process som dramatiskt kan förändra affärsresultat genom att förändra beteendena hos individer och team. Den handlar om hur ledare och team arbetar tillsammans. Att skapa en kultur med högt förtroende är en verklig konkurrensfördel och det slutgiltiga målet med processen.
Med ett högt förtroende förbättras kommunikationen, kreativiteten och engagemanget. Produktiviteten förbättras eftersom medarbetare ägnar mindre tid åt frustration och internpolitik, och mer åt samarbete som leder till de gemensamma målen.

Med Leading At The Speed of Trust lär sig deltagarna språket och beteendena som ökar förtroende och som slutligen blir en kultur. De identifierar och fyller gapen i den egna trovärdigheten och de övar på avgörande förmågor utifrån sin vardag.

Processen för ledare för att jobba med förtroende. Leading At The Speed of Trust

Lösningen

Bra ledare skapar resultat på ett sätt som inspirerar till högre förtroende.

  • Insikt i hur viktigt förtroende är för ledarens och organisationens framgång.
  • Förmåga att öka den personliga trovärdigheten.
  • Träning i de beteenden som ökar, ger och återvinner förtroende.
  • Träning i att kommunicera på ett transparent, respektfullt och direkt sätt.
  • Förståelse för hur ledaren stärker sitt teams förtroende inom organisationen.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.