Ledarskap

Gör dina ledare redo att "leda nu"

Vi hjälper organisationer att utveckla sina ledare på tre nivåer: Leda sig själva, leda team och leda andra ledare.

Hållbart ledarskap på alla nivåer

Kulturen är din verksamhets främsta konkurrensfördel. Den formas varje dag av ledare på alla nivåer i er organisation. Det gör ledarskap till en av dina mest affärskritiska kompetenser. På FranklinCovey är vår erfarenhet att de bästa ledarna har en kombination av rätt kompetens och karaktär som leder till rätt beteende.

I dagens snabba och komplexa arbetsliv är ledarskapsutveckling nödvändigt för att kunna ta vara på innovations- och tillväxtpotentialen i verksamheten på ett hållbart sätt.

10+ års erfarenhet av att leverera digitalt

Vårt digitala innehåll är tillgängligt online oavsett tid och plats.Vi har engagerande och interaktiva träningpass som är ledda virtuellt!

Denna text tar upp dessa områden

  • Gör dina ledare redo att ”leda nu”
  • De 7 goda vanorna – som avgör dina resultat
  • 6 framgångsfaktorer för att leda ett team
  • Multipliers – hur de bästa ledarna stärker gruppens förmåga att skapa resultat
  • De 4 nyckelrollerna för ledarskap

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.

Gör dina ledare redo att ”leda nu”

FranklinCoveys processer gör dina chefer till ledare, och gör deras roll till en ovärderlig kompetens för din verksamhets framgång.

De 7 goda vanorna

Världens mest kända process för personlig effektivitet och mognad.
Går på djupet med ens karaktär och ökar förmågan att ta initiativ, att ta ansvar och att samarbeta med andra. Här utvecklas beteenden som gör dina medarbetare mer hållbart produktiva med hjälp av bättre prioriteringar och balans mellan arbete och privatliv. De 7 Goda vanorna är avgörande för organisatoriskt ledarskap. Du kan inte leda andra, om du inte kan leda dig själv.

Läs mer här!

De 6 framgångsfaktorerna för att leda ett team

En praktiskt orienterad process som rustar ledare med de sex mest grundläggande förmågorna och beteendena för att lyckas. De får synsätt, förmågor och verktyg som skapar engagemang, produktivitet och resultat. Sammansatt av innehåll som är specifikt utvalt för att hjälpa teamledare och andra som leder grupper av medarbetare att lyckas.

Läs mer här!

De 4 nyckelrollerna för ledarskap

Med 30 års erfarenhet av ledarskapsutveckling vet vi att det finns fyra nyckelroller som framgångsrika ledare behöver behärska. Vi kallar dem nyckelroller eftersom ledare behöver vara bra på alla fyra för att skapa engagemang och hållbara resultat i en komplex och snabbrörlig värld.Denna process passar dina erfarna ledare som behöver vässa sina förmåga att leda genom andra. Den passar också utmärkt för ledningsgrupper som behöver skapa framgång med hjälp av strategi och vision.

Läs mer här!