fbpx

Engagerande ledarskap

Skapa engagemang och hållbara resultat

Utveckla beteenden hos dina ledare som skapar engagemang.

The 4 Essential Roles of Leadership™

Engagerande ledarskap i en ny tid

Ledarskap är en av de mest affärskritiska kompetenserna i en verksamhet. The 4 Essential Roles of Leadership™ utvecklar chefer till förtroendeingivande ledare som andra väljer att följa. Processen ger erfarna ledare de synsätt, förmågor och verktyg de behöver för att ta fram potentialen i varje medarbetare. Som skapar beteenden hos ledarna som gör att medarbetarna känner engagemang, tar ansvar och når effektiva resultat.

Maximerar du potentialen i ditt team?

Globalisering, digitalisering, nya agila arbetssätt och generationsskiften gör det mer komplext än någonsin att leda människor. Samtidigt har möjligheterna till innovation och tillväxt för många organisationer aldrig varit större. Sammantaget gör det ledarskap till en av de mest affärskritiska kompetenserna.

The 4 Essential Roles of Leadership™ passar dina erfarna ledare som behöver vässa sin förmåga att leda genom andra. Den passar också utmärkt för ledningsgrupper som behöver skapa framgång med hjälp av strategi och vision.

Lösningen

The 4 Essential Roles of Leadership™

Baserat på FranklinCoveys 30-åriga erfarenhet av ledarskapsutveckling och den senaste forskningen om modernt ledarskap, har vi identifierat fyra nyckelroller. De är roller för engagerande ledarskap som framgångsrika ledare behöver arbeta aktivt med för att skapa engagemang och hållbara resultat. Vi kallar dem nyckelroller eftersom ledare behöver sträva efter förbättring i alla fyra för att lyckas.

Förtroendeskaparen

Var den ledare som andra väljer att följa, en ledare med bra karaktär och rätt kompetens.

Visionären

Skapa en attraktiv vision och definiera tydligt var ditt team är på väg och hur de ska ta sig dit.

Strategen

Genomför framgångsrikt strategier och nå konsekvent de viktigaste målen tillsammans med och genom andra, med hjälp av bra processer.

Coachen

Frigör potential och förmågor hos varje individ i teamet för att förbättra prestation, lösa problem och utveckla deras karriärer.

Resultatet

En kultur baserad på högt engagemang hos alla.

Utveckla beteenden hos dina ledare som skapar engagemang.

  • Ledarna lär sig utveckla dessa fyra kritiska nyckelroller som gör att deras medarbetare känner engagemang, tar ansvar och når effektiva resultat.
  • Bygg förtroende i organisationen baserat på den egna karaktären och kompetensen.
  • Skapa och kommunicera en tydlig och engagerande vision.
  • Genomför de viktigaste strategierna och nå önskade resultat.
  • Utveckla potential hos sina medarbetare genom feedback och coachning.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.