Engagerande ledarskap

Skapa engagemang och hållbara resultat

Utveckla beteenden hos dina ledare som skapar engagemang.

Engagerande ledarskap i en ny tid

Världen förändras i en oöverträffad takt. Varje dag fattar ledare otaliga beslut och möter utmaningar som de aldrig har stött på tidigare. Det som fungerade igår kan förändras över natten. Hastigheten är obeveklig och insatserna är höga. Det är också resultaten, för dem som kan leda sitt team att konsekvent leverera på rätt nivå. Här är några hårda siffror kring engagerande ledarskap från Gallup:

Prestation: De 10% av ledarna som får bäst feedback av sina medarbetare producerar ekonomiska resultat som är 48% bättre än genomsnittet.
Engagemang: Kvalitet på ledarskapet är den viktigaste faktorn för att förutsäga högt engagemang. Det är den fråga som har bäst korrelation med engagemang enligt Gallup.
Stabilitet: 65% av personer som väljer att avsluta en anställning gör det för att slippa sin nuvarande chef.

Så hur kan ledare hålla sig före kurvan och differentiera sig själva när så mycket förändras så snabbt? Att ha lojala och engagerade medarbetare är en viktig del av organisatorisk framgång och motiverar arbetet framåt. Engagerade medarbetare deltar och brinner för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid, så de är villiga att anstränga sig mer.

Ledarskap handlar om att balansera olika förmågor: Som chef måste du sätta tydliga affärsmål som överensstämmer med den övergripande strategin. Och du måste följa upp dem och hela tiden hänga med. Som ledare använder du din karaktär och kompetens att höja dina medarbetares motivation, engagemang och förtroende. Naturligtvis kan du vara både chef och ledare, men inte alla chefer är ledare och inte alla ledare är chefer.

Ledarskap som driver engagemang

Forskningsresultat visar att ledarskap kan driva engagemang. I själva verket är ledarskap det största inflytandet på graden av organisatoriskt engagemang. Värdekedjan är tydlig, bra ledarskap driver anställdas engagemang, och en högre grad av engagemang kan leda till bättre affärsresultat, tillväxt, vinst och mer nöjda kunder. Ledare kan påverka den personliga nivån.

Hur förbättrar du effektiviteten, kvaliteten, samarbetet och hastigheten hos dina anställda samtidigt? Genom att systematiskt samarbeta med anställdas engagemang kommer båda att känna att deras roller stärks och kommer att bidra mer till organisationen. Detta är kunskaper som går att lära sig – och ju bättre verktyg ledare har, desto lättare är valet att göra.

Coachande chefer skapar engagerande ledarskap – och detta är nyckeln till framgång

Coaching är ett kraftfullt sätt att underlätta inlärning och öka engagemanget och prestandan inom ett team. Men många chefer känner att de inte har tid för arbetet med att hjälpa andra växa. Är det värt det? På kort sikt går det snabbare att ge instruktioner i stället för att coacha. Men om du investerar tid i coachning kommer dina teammedlemmar behöva mindre direktiv och du kommer att känna dig mer säker på att delegera till dem. Detta kommer i slutändan att frigöra din tid att fokusera på uppgifter bara du kan utföra och ökat engagemang.

När ska du coacha och hur ska du börja? Det sägs att ”det finns aldrig ett dåligt tillfälle för bra coachning.” I praktiken finns det tre vanliga situationer när coaching är vettigt:

1. Någon kommer med ett problem
Coaching används ofta reaktivt när en teammedlem kommer till dig med ett problem eller utmaning som han eller hon vill ha din hjälp med. Lyssna noga och försök att försiktigt styra diskussionen.

2. När allmänna råd om utveckling och tillväxt ges
Detta kan göras när som helst, antingen formellt eller informellt. Det formella tillvägagångssättet är att planera ett 1–1 möte. Diskutera och välj en utmaning eller ett mål som de för närvarande arbetar med, till exempel genom att fråga ”Vilka är några av de utmaningar du står inför?” eller ”Vilka av dina utvecklingsmål arbetar du för närvarande med?” När ni båda är överens om en fråga att fokusera på kan du vägleda diskussionen.

3. När feedback för specifik fråga efterfrågas
Att ha en tydlig feedbackkultur hjälper dina teammedlemmar att känna sig berättigade och motiverade att förbättra och lyckas tillsammans. Guida situationen och använd dig av öppna frågor för att ta reda på mer och få personens insikter.

The 4 Essential Roles of Leadership™

Ledarskap är en av de mest affärskritiska kompetenserna i en verksamhet. The 4 Essential Roles of Leadership™ utvecklar chefer till förtroendeingivande ledare som andra väljer att följa. Processen ger erfarna ledare de synsätt, förmågor och verktyg de behöver för att ta fram potentialen i varje medarbetare. Som skapar beteenden hos ledarna som gör att medarbetarna känner engagemang, tar ansvar och når effektiva resultat.

Maximerar du potentialen i ditt team?

Globalisering, digitalisering, nya agila arbetssätt och generationsskiften gör det mer komplext än någonsin att leda människor. Samtidigt har möjligheterna till innovation och tillväxt för många organisationer aldrig varit större. Sammantaget gör det ledarskap till en av de mest affärskritiska kompetenserna.

The 4 Essential Roles of Leadership™ passar dina erfarna ledare som behöver vässa sin förmåga att leda genom andra. Den passar också utmärkt för ledningsgrupper som behöver skapa framgång med hjälp av strategi och vision.

Lösningen

The 4 Essential Roles of Leadership™

Baserat på FranklinCoveys 30-åriga erfarenhet av ledarskapsutveckling och den senaste forskningen om modernt ledarskap, har vi identifierat fyra nyckelroller. De är roller för engagerande ledarskap som framgångsrika ledare behöver arbeta aktivt med för att skapa engagemang och hållbara resultat. Vi kallar dem nyckelroller eftersom ledare behöver sträva efter förbättring i alla fyra för att lyckas.

Förtroendeskaparen

Var den ledare som andra väljer att följa, en ledare med bra karaktär och rätt kompetens.

Visionären

Skapa en attraktiv vision och definiera tydligt var ditt team är på väg och hur de ska ta sig dit.

Strategen

Genomför framgångsrikt strategier och nå konsekvent de viktigaste målen tillsammans med och genom andra, med hjälp av bra processer.

Coachen

Frigör potential och förmågor hos varje individ i teamet för att förbättra prestation, lösa problem och utveckla deras karriärer.

Resultatet

En kultur baserad på högt engagemang hos alla.

Utveckla beteenden hos dina ledare som skapar engagemang.

  • Ledarna lär sig utveckla dessa fyra kritiska nyckelroller som gör att deras medarbetare känner engagemang, tar ansvar och når effektiva resultat.
  • Bygg förtroende i organisationen baserat på den egna karaktären och kompetensen.
  • Skapa och kommunicera en tydlig och engagerande vision.
  • Genomför de viktigaste strategierna och nå önskade resultat.
  • Utveckla potential hos sina medarbetare genom feedback och coachning.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.