fbpx

Hållbart ledarskap

Skapa engagemang och hållbara resultat

Grunderna i ett framgångsrikt och hållbart ledarskap av medarbetare.

Sex grundläggande ledarkompetenser

De som leder grupper av medarbetare är avgörande för varje organisation. Relationen till närmaste chef avgör medarbetarnas produktivitet och engagemang. Det har stor påverkan på kundnöjdhet och lojalitet, på innovation och resultat. Närmaste chefen skapar och bär upp kulturen och av allt som sker inom ett företag, så är det relationen till närmaste chef som har störst påverkan på om medarbetare väljer att stanna eller sluta.

Teamledarna är helt enkelt affärskritiska för verksamhetens framgång. Forskning visar att emotionell intelligens kan förklara så mycket som 80 procent av framgången hos en ledare. Trots det befordras många till ledare baserat på tidigare uppnådda resultat eller teknisk kompetens i en specialistroll, inte på sina ledaregenskaper. Dessutom visar uppgifter från Harvard Business Review att personer som blir chefer för första gången i genomsnitt får vänta i 12 år på att få sin första utbildning i ledarskap!

Ledarskapet är för viktigt för att lämnas åt slumpen på det sättet. Ju förr människor får verktyg att leda, desto bättre ledare kommer de att bli. The 6 Critical Practices For Leading A Team är en praktiskt orienterad process som rustar deltagarna med sex viktiga förmågor som de behöver för att lyckas.

Grunderna i ett framgångsrikt och hållbart ledarskap

The 6 Critical Practices For Leading A Team är en process med en praktiskt grund för att utveckla sitt ledarskap.
Processen passar utmärkt för medarbetare som fått sin allra första teamledarroll och behöver lära sig gå från att prestera individuellt till att leda andra att prestera. Den passar också mer erfarna teamledare som varit i sina roller ett tag och som behöver bli ännu bättre på att effektivt leda sina team i dagens arbetsliv.

De sex framgångsfaktorerna är:

1. Tänk som en ledare

Utforska de synsätt du behöver för att lyckas i din ledarroll. Fokusera på att skapa resultat tillsammans med och genom andra.

2. Håll regelbundna 1-1 möten

Öka engagemanget hos dina medarbetare genom regelbundna och meningsfulla möten med var och en av dem.

3. Organisera ditt team för resultat

Skapa tydlighet kring ditt teams viktigaste mål och resultat. Delegera ansvar och lär dig ge rätt nivå av stöd.

4. Skapa en feedback-kultur

Ge feedback, utveckla medarbetarnas självförtroende och kompetenser och förbättra din egen prestation genom att be dina medarbetare om feedback.

5. Led ditt team genom förändring

Identifiera vad som behövs för att hjälpa ditt team att förstå och framgångsrikt navigera i förändringsprocesser.

6. Hantera din tid och energi

Använd smart veckoplanering för att hålla fokus på de viktigaste prioriteringarna i både arbetsliv och privatliv. Ta dig tid för dig själv för att hålla igång din egen energi.

Resultatet

Denna process ger ledare de avgörande synsätt, förmågor och verktyg som de behöver för att nå önskade resultat genom och tillsammans med andra. De kan direkt använda sina nyvunna kunskaper i sitt dagliga ledarskap.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.