Hållbart ledarskap

Skapa engagemang och hållbara resultat

Grunderna i ett framgångsrikt och hållbart ledarskap av medarbetare.

Hållbart ledarskap

När yrkeslivet nu sakta anpassar sig till att hitta det nya normala efter ett år präglat av pandemi, så är hållbarhet det nyckelord de flesta samlas kring. Det gäller allt från hur vi skapar råvaror till logistikkedjor, arbetsmetodik, medarbetares välmående och inte minst ledarskapet. Att utveckla ett hållbart ledarskap kommer att vara en av de avgörande faktorerna för framgång under den närmaste tiden.

Det har sällan varit så utmanande att vara ledare som under 2020 och första halvan av 2021. Att bygga kultur i team som inte träffas. Att driva kreativitet och innovation när vi inte kan träffas och brainstorming. Att bygga förtroende via en skärm och genom ett headset. Att balansera eget arbete och tillgänglighet, när man aldrig ses via kaffeapparaten. Detta utmanar ledarskapet, samtidigt som kampen om talangerna i hårdare än någonsin i många branscher, som sett tillväxt och ökad efterfrågan trots pandemin. Och i andra branscher har större delen av personalen fått gå hem och ledarna vet att den dag verksamheten ska komma igång igen, så kommer kompetensgapen vara enorma.

Inom FranklinCovey lägger vi varje år ner cirka 100 miljoner kronor på forskning och utveckling. Vi studerar vad som händer hos våra kunder – vi tittar på skillnaden mellan riktigt bra ledare och de som bara är medelmåttiga. Vi försöker ständigt förstå vad som krävs för att bygga hållbara ledare, ett hållbart ledarskap och kulturer som kännetecknas av förtroende, utveckling och ledarskap.

Det vi har lärt oss kan egentligen sammanfattas rätt enkelt: Ledarskap är ett val – inte en position.

Människor som väljer att vara ledare. Som fokuserar sin tid och energi på att skapa ett hållbart ledarskap, på att hjälpa sina medarbetare att lyckas, på att utveckla den totala talangen i teamen och på att få varje individ att prestera på topp. De skapar resultat som är på en helt annan nivå – i en annan division – än de som nöjer sig med att bara vara chefer.

Det vi ser de individer som driver ett hållbart ledarskap göra är:

  • De skapar en kultur som bygger på förtroende, där var och en av medarbetarna känner sig trygg att göra sitt bästa och vågar röra sig utanför sin komfortzon. De visar transparens och tillit till sina medarbetare, vilket gör att de får ett högre förtroende än genomsnittet.
  • De är tydliga med visionen och tar sig tid att översätta strategier och visioner till handlingsplaner och säkerställa att alla förstår vad de ska göra.
  • De driver förändring och säkerställer att medarbetarna vet vilka beteenden som krävs för att nå önskade resultat.
  • De lyfter fram det bästa hos sina medarbetare. De ger generöst med feedback – och lägger ner ungefär fyra gånger mer tid på att ge feedback och coacha sina medarbetare än de genomsnittliga ledarna. De låter inte bli att ge obekväm eller ”jobbig” feedback – utan gör det på ett sådant sätt att mottagaren blir tacksam och känner sig hjälpt.

Hållbart ledarskap märks på många sätt. Tack vare att de lyfter teamets produktivitet och engagemang, kan de lägga mindre tid på att springa på akuta problem och mer tid på att tänka. Vilket skapar en positiv spiral och ger dem mer tid att tänka strategiskt och långsiktigt och därmed undvika ännu fler akuta problem, innan de ens uppstår.

Så hur vet man var det hållbara ledarskapet finns i organisationen? Först och främst så syns det, där personalomsättningen är lägre, sjukfrånvaron är lägre, produktiviteten högre, konflikterna färre och resultaten är överträffade. Det märks också på teamet. När medlemmarna i teamet säger ”Jag är en uppskattad medlem, i ett vinnande team, som gör meningsfullt arbete – i en förtroendefull miljö”. Då vet vi att det teamet har hållbart ledarskap.

Men hur skapar vi det? Är det så att vissa helt enkelt är födda ledare? Till viss del stämmer det. Alla ledare är födda. Men det som inte stämmer är att vissa är födda till ledarskap. Det är en kompetens och en inställning som man kan lära sig. Det kommer tillbaka till att det i grunden är ett val. De som väljer att ägna sin kraft, energi och talang åt att hjälpa andra att lyckas – de kan utveckla ett hållbart ledarskap. Det krävs stöd, träning och bra processer. Och att införa dessa är förmodligen viktigare nu, än vad det någonsin har varit tidigare.

Ett hållbart ledarskap kommer att vara den kanske viktigaste faktorn för att hitta framgång i det nya normala som finns på andra sidan pandemin.

Sex grundläggande ledarkompetenser

De som leder grupper av medarbetare är avgörande för varje organisation. Relationen till närmaste chef avgör medarbetarnas produktivitet och engagemang. Det har stor påverkan på kundnöjdhet och lojalitet, på innovation och resultat. Närmaste chefen skapar och bär upp kulturen och av allt som sker inom ett företag, så är det relationen till närmaste chef som har störst påverkan på om medarbetare väljer att stanna eller sluta.

Teamledarna är helt enkelt affärskritiska för verksamhetens framgång. Forskning visar att emotionell intelligens kan förklara så mycket som 80 procent av framgången hos en ledare. Trots det befordras många till ledare baserat på tidigare uppnådda resultat eller teknisk kompetens i en specialistroll, inte på sina ledaregenskaper. Dessutom visar uppgifter från Harvard Business Review att personer som blir chefer för första gången i genomsnitt får vänta i 12 år på att få sin första utbildning i ledarskap!

Ledarskapet är för viktigt för att lämnas åt slumpen på det sättet. Ju förr människor får verktyg att leda, desto bättre ledare kommer de att bli. The 6 Critical Practices For Leading A Team är en praktiskt orienterad process som rustar deltagarna med sex viktiga förmågor som de behöver för att lyckas.

Grunderna i ett framgångsrikt och hållbart ledarskap

The 6 Critical Practices For Leading A Team är en process med en praktiskt grund för att utveckla sitt ledarskap. Processen passar utmärkt för medarbetare som fått sin allra första teamledarroll och behöver lära sig gå från att prestera individuellt till att leda andra att prestera. Den passar också mer erfarna teamledare som varit i sina roller ett tag och som behöver bli ännu bättre på att effektivt leda sina team i dagens arbetsliv.

De sex framgångsfaktorerna är:

1. Tänk som en ledare

Utforska de synsätt du behöver för att lyckas i din ledarroll. Fokusera på att skapa resultat tillsammans med och genom andra.

2. Håll regelbundna 1-1 möten

Öka engagemanget hos dina medarbetare genom regelbundna och meningsfulla möten med var och en av dem.

3. Organisera ditt team för resultat

Skapa tydlighet kring ditt teams viktigaste mål och resultat. Delegera ansvar och lär dig ge rätt nivå av stöd.

4. Skapa en feedback-kultur

Ge feedback, utveckla medarbetarnas självförtroende och kompetenser och förbättra din egen prestation genom att be dina medarbetare om feedback.

5. Led ditt team genom förändring

Identifiera vad som behövs för att hjälpa ditt team att förstå och framgångsrikt navigera i förändringsprocesser.

6. Hantera din tid och energi

Använd smart veckoplanering för att hålla fokus på de viktigaste prioriteringarna i både arbetsliv och privatliv. Ta dig tid för dig själv för att hålla igång din egen energi.

Resultatet

Denna process ger ledare de avgörande synsätt, förmågor och verktyg som de behöver för att nå önskade resultat genom och tillsammans med andra. De kan direkt använda sina nyvunna kunskaper i sitt dagliga ledarskap.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.