Modernt ledarskap

Stärk gruppens förmåga att skapa resultat

Multipliers levererar bättre resultat när människor växer och teamen glänser.

Vad stoppar ditt team från att skapa bättre resultat?

Modernt ledarskap handlar om att hjälpa sina medarbetare att lyckas. Det är lätt att säga, men mycket kan komma i vägen. I vår strävan att ständigt skapa bättre resultat, så möts vi av en mängd olika utmaningar:

  • Vi kan inte rekrytera, men måste växa.
  • Vi behöver medarbetare som bidrar med sitt allra bästa, men de är utbrända.
  • Vi klarar oss bra idag, men är kanske inte tillräckligt vassa för att konkurrera imorgon.
  • Vi har de bästa talangerna, men de är inte engagerade.Under dessa omständigheter har ledare inte råd att slösa bort talang. De behöver teamets samlade styrka för att vara innovativa, att lösa problem, att leverera resultat – och samtidigt vara energiska och engagerade när de gör det.

Vi presenterar Liz Wisemans – Multipliers

Hur de bästa ledarna stärker gruppens förmåga att skapa resultat med modernt ledarskap.

I sin forskning gjorde ledarskapsexperten Liz Wiseman en avgörande upptäckt: Det finns mycket mer intelligens och energi i organisationer än vad många inser. Ledarna är nyckeln till att låsa upp dessa tillgångar.

Franklin Covey har samarbetat med Liz Wiseman för att utveckla en ny lösning som gör det möjligt för ledare att bli ”Multipliers”, dvs ledare som:

  • Når fram till och använder de outnyttjade förmågorna i sina team.
  • Väcker energi och entusiasm när teamet når allt bättre resultat.
  • Skapar innovation genom att uppmuntra till nytt och mer djärvt tänkande.
  • Skapar genombrott till nya nivåer genom att förstärka människors intelligens.

Förklaring till hur de bästa ledarna stärker gruppens förmåga att skapa resultat. Gruppdynamik.

I sin forskning gjorde ledarskapsexperten Liz Wiseman en avgörande upptäckt: Det finns mycket mer intelligens och energi i organisationer än vad många inser.

Lösningen

Leverera framgång genom att stärka gruppens förmåga att skapa resultat
Ledare som deltar i kursen arbetar med sina egna frågeställningar och situationer från deras vardag. Med sig efter programmet har de lösningar för att kunna öka medarbetarnas förmåga och engagemang att hantera organisationens viktigaste frågor. Bra frågor är ledarens mest kraftfulla verktyg. Multipliers är nyfikna och ställer massor av frågor. Men vilka och när?

Ladda ner vår guide med 40 frågor att ta med dig i dina samtal.

40 Back-Pocket Questions to Unleash Your Team’s Intelligence

The best leaders are curious. But they don’t just ask a lot of questions. They ask the right questions — the kind that focus their team’s brainpower on the right problems.

Läs mer & ladda ner