Effektivitet

Dina dagliga val spelar roll!

Valen som ökar produktiviteten, främjar återhämtning och skapar hållbara ledare, medarbetare och organisationer.

Hållbart produktiva medarbetare i det nya arbetslivet

I dagens arbetsliv är det både lättare och svårare än någonsin att vara verkligt produktiv. Effektivisering och digitalisering i organisationer gör att ledare och medarbetare varje dag behöver fatta allt fler beslut samtidigt som distraktionerna är fler än någonsin. Dessutom blir gränsen mellan arbete och privatliv alltmer otydlig. Utan en medvetenhet kring våra val, ett tydligt prioriteringssystem och rutiner som fyller oss med ny energi och effektivitet, riskerar många att bli “levande begravda” av alla uttalade och outtalade krav. Detta leder ofta till minskat engagemang, stress och utmattning vilket ger negativa konsekvenser både för människor och organisationer. Tillsammans med ledande hjärnforskare har vi identifierat fem avgörande val som, när de görs på ett konsekvent sätt, ökar produktiviteten, främjar återhämtning och skapar hållbara ledare, medarbetare och organisationer. En bättre effektivitet helt enkelt.

Är du allt som oftast upptagen och har ändå känslan att du inte fått det viktigaste gjort?

Dagens snabbrörliga arbetsliv innebär ofta alltför många och otydliga mål, vilket kan göra att vi jobbar mer och hårdare istället för att jobba smart. Vad menar vi med det?

Att jobba smart handlar inte om att få allt gjort – det handlar om att få de rätta sakerna gjorda så att vi blir hållbara på både kort och lång sikt. Det som är viktigt på riktigt! För att vara hållbar behöver vi vara bra på att prioritera och fatta beslut, fokusera vår uppmärksamhet på det allra viktigaste och hantera vår energi. Och det gäller både i arbete och privatliv.

Tre produktivitetsutmaningar

Beslutsöverflöd

För bara 15–20 år sedan behövde varje medarbetare fatta betydligt färre beslut än vad man behöver idag. Men med obegränsad tillgång till information och blixtsnabba kommunikationsvägar, tvingas vi nu att fatta beslut hela dagarna, små som stora – och de allra viktigaste besluten (som ofta kräver mer tid och eftertanke) kanske slarvas över eller skjuts upp.

Uppmärksamheten är under attack

Om vi inte ser upp får vi i genomsnitt bara tre minuter (eller ännu mindre…) av ostörd arbetstid innan vi blir avbrutna. Den mer primitiva delen av vår hjärna, den så kallade reptilhjärnan, är programmerad att reagera på allt som kan uppfattas som hotfullt. Denna del av hjärnan behövs såklart. Men det är en annan del, frontalloberna, som hjälpt oss utvecklas som art. Tricket är att öka samspelet mellan dessa två beslutsfattande delar av hjärnan för att lära oss motstå och hantera distraktioner.

Energikris

Alla beslut vi behöver fatta i kombination med att vår uppmärksamhet är under konstant attack är oerhört energikrävande. Då gäller det att regelbundet och med enkla medel fylla på med fysisk och mental energi – grundförutsättningen för hållbar produktivitet. Och något vi ofta prioriterar bort när vi har mycket att göra…

När kalendern är full av mötesbokningar, att göra-listan växer och telefonen ringer, så ger de 5 valen perspektiv på vad som är viktigt att ta tag i och ett verktyg i att prioritera uppgifterna. Helt enkelt en metod för skarpa lägen i livet.

- JONAS ÅMAN, TALENT MANAGEMENT, AGA EUROPE NORTH

Lösningen

Knäck koden till livsförändrande produktivitet

The 5 Choices to Extraordinary Productivity® kombinerar tidlösa principer med modern hjärnforskning för att hjälpa deltagarna bli bättre på att fatta beslut, fokusera sin uppmärksamhet och hantera sin energi. Resultat blir att de varje dag har känslan av att du åstadkommit något riktigt bra.

  1. Identifiera och sålla bland de viktigaste prioriteringarna.
  2. Definiera de viktigaste rollerna i sitt liv – privat, på jobbet och vad de vill uppnå i dessa roller.
  3. Få kontroll över arbetsliv och privatliv genom smart planering.
  4. Styra tekniken – istället för att bli styrd av den.
  5. Dra nytta av den senaste hjärnforskningen för att kontinuerligt förnya sin mentala och fysiska energi.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.