Presentationsteknik

Leverera framgångsrika presentationer!

Öka produktivitet och innovationskraft genom bättre presentationsteknik

Informera och övertyga en person – eller hundratals

Skapar dina presentationer resultat?

Dåliga presentationer leder till att vi slösar bort dyrbar tid, att möten blir improduktiva och att vi tappar affärs- och innovationsmöjligheter. Dessutom är bristen på fungerande metoder för att informera och övertyga en av de största dolda kostnaderna i arbetslivet idag.

FranklinCoveys praktiska träningsprocess Effektiva Presentationer ger deltagarna de synsätt, förmågor och verktyg de behöver för att konsekvent leverera framgångsrika presentationer, både live och digitalt.

Modell för att leverera framgångsrika presentationer.

Öka produktivitet och innovationskraft genom bättre presentationsteknik

Att presentera är något de flesta av oss gör dagligen, men det innebär inte att vi alltid gör det bra. FranklinCoveys praktiska träning ger ramverket för att alltid kunna leverera en bra presentation – oavsett om det är live eller digitalt, för en eller för många personer i en publik.

Träningsprocessen för att förbättra dina presentationer:

1. Grunden

 • Vårt synsätt kring vad en presentation egentligen är, i kombination med en tydlig process, skapar framgångsrika presentationer.
 • Skapa kontakt ansikte mot ansikte eller med virtuella åhörare på ett framgångsrikt sätt.

2. Utveckla ett kraftfullt budskap

 • Identifiera målgrupp och syfte med budskapet.
 • Skapa en kraftfull inledning och avslutning.
 • Utveckla nyckelpunkter som stödjer ditt budskap.

3. Utforma effektfullt bildstöd

 • Använd bildstöd för att öka uppmärksamheten och behållningen av budskapet.
 • Utforma effektiva stödanteckningar.

4. Genomför med kvalitet

 • Bemästra första intrycket och behåll det.
 • Hantera bra och dålig stress.
 • Hantera frågor och gruppdynamik.

5. Öva

 • Under träningens gång spelar vi in/filmar deltagarnas presentationer så att man kan gå tillbaka och titta igenom i efterhand för at se och lära.
 • En efterföljande process för att applicera lärdomarna och insikterna i träningen ökar sannolikheten att de nya förmågorna blir till vanor.
 • Ett uppföljande webbinarium för att dela erfarenheter och följa upp vad de nya förmågorna fått för resultat.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.