Projektledning

Beteenden för framgångsrik projektledning

Processen som hjälper deltagarna, oavsett erfarenhet av projektledning, att starta, driva och slutföra framgångsrika projekt.

Lyckas med dina projekt på utsatt tid, inom budget och med önskad kvalitet

Starta, driva och slutföra framgångsrika projekt

I dagens arbetsliv drivs mycket av arbetet i olika projekt, officiella och inofficiella. Många organisatoriska initiativ är idag så komplexa och långsiktiga att de skulle må bra av att behandlas och drivas som ett projekt. Kombinationen av otydliga slutmål och tidsplaner, ständigt förändrade förväntningar samt avsaknad av träning i projektledning, ökar risken för att projekt misslyckas vilket kostar tid, engagemang och pengar.

Basic project management is a process that helps participants, regardless of experience in project management, to start, run and complete successful projects. The training gives them the views, abilities and tools they need to both lead and engage people and drive the project forward.

Project Management Essentials® är en process som hjälper deltagarna, oavsett erfarenhet av projektledning, att starta, driva och slutföra framgångsrika projekt. Träningen ger dem synsätten, förmågorna och verktygen de behöver för att både leda och engagera människor samt driva projektet framåt.

Processen är både till för den som arbetar som projektledare idag, och eftersom många glider in i rollen som ”inofficiella” projektledare, ofta med mycket komplexa arbetsuppgifter som skulle må bra av att behandlas som projekt, är den en smart lösning även för andra.

Hur mycket kostar misslyckade projekt din organisation?

När ett projekt misslyckas med att nå syfte och mål, kanske hamnar långt utanför budget eller tidsramen, kan det kosta mycket mer än bara pengar. Även rykte, självförtroende och tillit står på spel. Hur minskar man risken? Jo, genom att rusta de medarbetare som driver projekt med de rätta synsätten, förmågorna och verktygen.

Projektledare som leder både människor och process

FranklinCovey har tillsammans med Project Management Institute (PMI) tagit fram en lösning där vi kombinerar beprövade tekniker för projektledning med FranklinCoveys erfarenheter av ledarskap, hållbar produktivitet och strategigenomförande. Resultatet är en träning som hjälper deltagare att leda både människor och driva processen framåt.

Människor + Process = Framgång

Projektledning handlar inte bara om att hålla koll på logistiken och hoppas att deltagarna i projektgruppen också vill lyckas. Vår lösning rustar ledare och medarbetare för framgång i såväl små som stora projekt.

Beteenden för framgångsrik projektledning

Att framgångsrikt driva processen för projektet framåt är en kompetens i sig. Men det är lika viktigt att engagera och hålla projektmedlemmarna engagerade från början till slut.

Beteenden för framgångsrik projektledning.

Fyra beteenden som påverkar projektledarens framgång:

 • Visa respekt – grunden i alla goda relationer med människor och möjligheten att få andras respekt är att först visa respekt.
 • Lyssna först – att lyssna för att förstå och att först försöka förstå olika projektmedlemmar för att sedan bli förstådd.
 • Tydliggöra förväntningar – att som projektledare vara tydlig med vad hen förväntar sig av projektgruppen och av varje medlem.
 • Utöva ansvarstagande – att ge och ta ansvar, sätta tydliga mål samt mäta och följa upp.

Lösningen

Grunden för projektledning

 • Förstå att kontinuerlig framgång för projekt bygger på både process och människor.
 • Använda fyra beteenden som engagerar projektmedlemmar och motiverar dem att prestera med hög kvalitet, samt driva projektet framåt genom olika faser.

Initiera

 • Identifiera projektets intressenter och nyckelintressenter.
 • Fastställa tydliga och mätbara projektresultat.
 • Skapa en väl definierad projektbeskrivning.

Planera

 • Identifiera, utvärdera och hantera projektrisker.
 • Skapa en realistisk och väldefinierad projektplan.
 • Skapa en tydlig kommunikationsplan som inkluderar regelbundna projektrapporter och projektförändringar.

Genomföra

 • Hålla projektmedlemmar ansvariga för prestationer, hålla regelbundna ansvarsmöten och ge feedback på prestationer.

Bevaka och hantera

 • Rapportera projektstatus
 • Hantera projektförändringar

Stänga

 • Belöna och ge medlemmar i teamet erkännande för prestationer.
 • Stänga projektet formellt och dokumentera lärdomar.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.