Merförsäljning

Helping Clients Succeed: Closing The Sale

Säljträningsprogrammet som får säljarna att stänga affärerna snabbare, med bättre marginaler och nöjdare kunder.

Öka andelen och kvaliteten på vunna affärer

Ta möjligheterna hela vägen

Tredje delen i det prisbelönta säljprogrammet Hjälpa kunder lyckas kallar vi Stäng affären. Här tränar säljarna på de beteenden som det gäller att vara riktigt skicklig på under slutfasen av en affär. Resultatet blir att affärerna stängs snabbare med bättre marginaler och nöjdare kunder, merförsäljning helt enkelt.

Bara en av sex säljpresentationer har mer än 50 procents chans att resultera i en försäljning. Säljare, även erfarna säljare, tappar möjligheter av två huvudsakliga orsaker:

 • Fel fokus. Säljaren presenterar för att öppna försäljningen snarare än stänga affären. Det gör att affären är förlorad innan säljpresentationen ens hållits.
 • Säljpresentationen är rik på information men fattig på beslutsunderlag. Möten slutar ofta med att kunden säger “tack så mycket”, “vi ska tänka lite på det här” eller “kan du skicka några av dina PowerPoint-bilder till oss?”. Men inga beslut fattas.

Upptäck principerna som gör att dina säljare stänger affärer och får merförsäljning

Stäng affärer med självförtroende

I detta program lär sig säljarna hur de på ett effektivt sätt visar sina potentiella kunder hur er produkt eller tjänst löser kundernas allra mest affärskritiska behov. De lär sig göra vad högpresterande säljare gör:

 • Sälja med målet att skapa vinna-vinna.
 • Förbereda och skapa förutsättningar för bra beslutsfattande i varje möte med kunden.
 • Prata mindre om kunden och mer med kunden
 • Följa en strukturerad och tillförlitlig process för att avgöra när det är läge att stänga affären.

Lösningen

Affärer som stängs snabbare och bättre med högre marginal

 • Vanan att noggrant planera varje samtal med kunden för att påverka och gynna kundens egen interna beslutsprocess.
 • Metod för att kartlägga de delbeslut som behöver tas före det sista beslutet, så att säljaren kan driva varje del framåt med förtroende.
 • Förmåga att fastställa det enskilda beslut som kunden måste fatta i slutet av mötet.
 • Metod för att säkerställa att beslutet är kundfokuserat och kunden är bekväm med att säga nej om det skulle behövas.
 • Förmåga att förstå och kommunicera kundernas åsikter och antaganden tillbaka till dem på ett sätt som gör att de känner sig förstådda.
 • Skapa effektiva och väl underbyggda argument som underlättar för det slutgiltiga beslutet.
 • Kunna se invändningar som möjligheter snarare än som hot.
 • Bemöta invändningar med en tydlig metod.
 • Vanan att planera varje samtal med sin kund för att skapa bästa möjliga förutsättningar för beslut.
 • Fokus på att skapa vinna-vinna-resultat.
 • Skapa en kraftfull öppning och avslutning för varje kundmöte.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.