Prospektering

Fyll din pipeline och skapa nya affärer

Vi tränar säljare i de beteenden, synsätt och förmågor som de mest framgångsrika säljarna i världen har.

Skapa nya affärer på ett effektivare sätt

Fokusera på att hitta de rätta möjligheterna

FranklinCoveys första del i säljträningsprogrammet, Fyll din pipeline, hjälper säljare lösa de stora utmaningar som många team idag möter. Det gör vi genom att träna dem i de beteenden, synsätt och förmågor som de mest framgångsrika säljarna i världen har. De lär sig också en process och rutiner som skapar kontinuerlig framgång.

Tänk om det fanns ett enkelt och systematiskt sätt för prospektering, att hitta nya kunder, som var förutsägbart och kostnadseffektivt – och som säljare gillar att använda. Efter mer än tio års arbete tillsammans med säljledare och försäljningsteam över hela världen har vi lärt oss att:

 • Prospekteringsmetoderna som fungerade så väl förut fungerar inte idag.
 • Många pipelines är för små och fyllda av prospekt som inte leder till affärer. Fel prospektering.
 • Säljteam arbetar hårdare och snabbare än någonsin men fokuserar ofta på fel aktiviteter.
 • Många företag förstår inte att de missat sina försäljningsmål förrän det är för sent.

Ingenstans i säljprocessen kan några minuters dialog snabbare avgöra om processen kommer att fortsätta eller inte, än i den allra första interaktionen med kunden.

- Randy Illig, co-author, Let's get real or let's not play

Stäng gapet mellan att veta och att göra

Beprövade principer som skapar nya möjligheter.

Det finns många bra säljträningsprogram på marknaden. Hemligheten med de som skapar verkliga resultat är att de tränar säljarna att bli riktigt bra på att omsätta kunskaperna i praktiken.

Helping Clients Succeed: Filling Your Pipeline är ett säljträningsprogram med en efterföljande 12-veckorsprocess som skapar hållbar beteendeförändring bland säljarna och därmed betydligt bättre försäljningsresultat genom bland annat bättre prospektering.

Lösningen

Upptäck hur beprövade principer ger framgång.

 • Använd de beteenden som skapat framgång för de mest framgångsrika säljarna i världen.
 • Sätt tydliga mål för sin prospektering och säkerställa ROI (Return on Investment) i slutet av den efterföljande 12-veckorsprocessen.
 • Utmana ett traditionellt synsätt på prospektering genom att fatta medvetna och rationella beslut istället för slumpmässiga sådana.
 • Lägg fokus på att hjälpa kunderna lyckas genom att söka ömsesidiga fördelar.
 • Identifiera specifika kriterier som gör vissa prospekt mer sannolika än andra att leda till försäljning.
 • Identifiera och rikta in sig på specifika prospekt utifrån ett prioriteringsverktyg.
 • Upptäck nya resurser och verktyg för att göra research.
 • Utveckla en strategi för att skapa och underhålla ett nätverk av referenser.
 • Bygg upp det självförtroende som krävs för att förutse och bemöta motargument.
 • Skapa intresseväckande budskap som är så bra att de leder till möten med prospekt.
 • Arbeta in de nya strategierna och verktygen under en 12-veckorsperiod för att skapa en långsiktigt hållbar beteendeförändring.

Principer som hjälper säljare lösa de stora utmaningar som finns inom prospektering.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.