Om oss

Ideas from the world's foremost experts

FranklinCovey North helps organizations achieve new and better results thanks to employees changing their behaviors. Our solutions consist of a wide range of development solutions, methods and tools.

Om oss

FranklinCovey är ett globalt företag som hjälper organisationer att nå nya och bättre resultat tack vare att medarbetarna förändrar sina beteenden. Våra lösningar består av ett brett utbud av utvecklingsprogram, metoder, verktyg och kunskap inom strategiexekvering, försäljning, kulturförändring, hållbar produktivitet, personlig utveckling och ledarskap.

FranklinCovey – ett globalt företag

Vi är över 2 000 medarbetare världen över i +100 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2005. Vi jobbar med några av Sveriges största företag i globala projekt – och med mängder av små och medelstora lokala företag, myndigheter, kommuner och organisationer.

Uppdragen handlar alltid om samma sak. Att nå nya och bättre resultat, på ett hållbart sätt med starkt engagemang hos medarbetarna. I grunden handlar det om att bygga kulturer. Vi menar att det mesta i en organisation kan kopieras: system, processer, produkter, prismodeller etc. Men det är inte lika lätt att kopiera en bra och hållbar kultur. Kulturen blir den yttersta konkurrensfördelen. Och kulturen är varken mer eller mindre än summan av medarbetarnas beteende, uttalade och outtalade värderingar samt de normer och principer som organisationen arbetar efter.

Tillgång till idéer från världens främsta experter

Det vi har lärt oss om kultur är att bra kulturer alltid är medvetet skapade. De är ledarledda, de har tydliga strukturer och de har ett gemensamt språk. Vi har processer för träningar, workshops och diskussioner för att underlätta detta.

Vi ger våra kunder tillgång till verktyg, metoder, utbildningar och tankar. Och idéer från världens främsta experter inom de områden vi arbetar.
Under de senaste åren har vi investerat cirka 1,5 miljarder kronor i forskning och produktutveckling för att underlätta för den som vill åstadkomma en förändring i sin organisation.

Vår strategi är att alltid sträva efter att erbjuda våra kunder:

  • Det bästa innehållet inom de områden vi arbetar med
  • Den mest heltäckande och högkvalitativa globala leveransorganisationen
  • Den mest flexibla modellen för hur träningar och andra processer kan drivas, digitalt, i klassrum, i seminarier, gemensamt eller baserat på individuella utvecklingsresor. På lokala språk, eller gemensamma.

FranklinCovey North

Henry Rawet CEO, Senior Partner & Chairman henry.rawet@franklincovey.se
Rickard Hedberg Chief Operating Officer rickard.hedberg@franklincovey.se
Tonje Elisabeth Aaroe Client Partner Norway tonje.elisabeth.aaroe@franklincovey.no
Jukka Sundberg Client Partner Finland Jukka.sundberg@franklincovey.fi
Maud Ekarna IT and Digitalization maud.ekarna@franklincovey.se
Adam Eisen Senior Consultant & Head of Strategy Execution Practice adam.eisen@franklincovey.se
Cecilia Wennerlund Senior Consultant & Implementation Specialist Cecilia.Wennerlund@franklincovey.se
Susanne Mennfort Senior Consultant & Implementation Specialist Susanne.Mennfort@franklincovey.se
Josefin Billborn Senior Consultant josefin.billborn@franklincovey.se
Anna Wilsby Frisk Senior Consultant anna.frisk@franklincovey.se
Kristin Wikström Client Service Coordinator kristin.wikstrom@franklincovey.se
Camilla Sahlin Executive Assistant, Client Service Coordinator camilla.sahlin@franklincovey.se
Vera Wallgren Localization Manager vera.wallgren@franklincovey.se
Anna Salén Financial Manager anna.salen@franklincovey.se
Christina Ehrler Finance christina.ehrler@franklincovey.se
Louise Hamilton Client Service Coordinatior louise.hamilton@franklincovey.se
Mats Frisk Senior Consultant mats.frisk@franklincovey.se

Sälj & Marknad

Henry Rawet Client Partner Sweden, Norway, Finland henry.rawet@franklincovey.se
Adam Eisen Client Partner Sweden, Norway, Finland adam.eisen@franklincovey.se
Jukka Sundberg Client Partner Finland jukka.sundberg@franklincovey.fi
Tonje Elisabeth Aaroe Client Partner Norway tonje.elisabeth.aaroe@franklincovey.no
Rickard Hedberg Chief Operating Officer rickard.hedberg@franklincovey.se

Globala kontor

Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bermuda
Botswana
Brazil
China
Czech Republic
Croatia
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Italy
Japan
Lithuania
Luxemborg
Malta
Morocoo
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Trinidad & Tobago
Turkey
Uganda
Ukraine
United Kingdom
Urugay
Vietnam

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.