fbpx
18 mars 2021

Så blev Filippa K starkare när det blev tuffare

År 2020 skulle visa sig bli ett prövningarnas år för hela modebranschen, fortfarande i slutet av 2020 minskade försäljningen av kläder i Sverige med närmare 30 procent. Samtidigt lyckades Filippa K komma ut ur året med bättre engagemang och högre medarbetarlojalitet än någonsin tidigare. Nyckeln blev att digitalisera lärandet och kulturbygget.

Filippa K är ett av de starkaste svenska modemärkena. Med ledord som hållbarhet, genomtänkt design i tidlös stil, skandinavisk minimalism och god kvalitet har företaget på 18 år blivit en internationell succé. Och faktum är att dessa ledord i allra högsta grad också gäller deras egen lärandekultur.

– När året startade hade vi redan börjat fokusera på synergi som ett fokus-område. Som en kreativ organisation lever vi på synergi. Tänk bara på vårt ledord hållbarhet. Det krävs samarbete över hela linjen för att det ska vara verklighet, förklarar Clara Schönberg, HR-chef på Filippa K.

– Vi kan inte bara tänka som enskilda individer för att nå resultat på den nivå vi vill, säger hon. Hållbarhet handlar om allt – vilken typ av bomull vi använder för att göra våra material, hur vi fraktar våra kläder, hur vi designar så att plaggen håller stilmässigt över tid, hur vi säkerställer passformer som håller, vår inköpsstrategi, hur vi säljer och avstår från att medverka till överkonsumtion. För att lyckas få ihop alla dessa delar så behöver vi arbeta tillsammans och dra nytta av varandras olikheter, vilket gör att vi verkligen får synergieffekter.

Så kom Corona
Från en dag till en annan stängde länder ner när viruset satte fart. Butiker tvingades bomma igen. Återförsäljare gick i konkurs. Människor blev sjuka.

– Vi fick verkligen fundera igenom vad vi behövde fokusera på och göra det riktigt bra – och inget annat. Att fortsätta jobba med kulturen och uthålligt stå för vår strategi att satsa på personal och säkerhet var tydliga prioriteringar för oss. Därmed också att fortsätta satsa på utbildning och utveckling – att ge våra medarbetare verktyg för att lyckas i en utmanande och oerhört snabbrörlig verklighet säger Clara Schönberg.

Hon berättar att det låg nära till hands att bara ställa sig på bromspedalen när det gäller utbildning och utveckling. Men istället tänkte företaget framåt.

Grunden i allt utbildningsupplägg flyttade från klass- och konferensrum till webben. Istället för att lägga ner resurser på att utbilda interna lärare att göra utbildningar, så använder sig Filippa K av FranklinCoveys webbaserade färdiga träningsprogram. Det gör det möjligt för medarbetarna att gå i företagets olika utvecklingsprogram när det passar dem själva. Men, samtidigt var det viktigt att säkerställa att träningarna verkligen handlar om Filippa K och företagets egen vardag.

– Därför har vi plockat isär det som tidigare var kurser över flera dagar, till en serie av webbaserade träningar som var och en följs upp av interna faciliterade diskussioner, där vi pratar om hur vi kan tillämpa detta i vårt dagliga arbete. Det har gjort lärandet mer lättillgängligt, att vi har väldigt bra diskussioner om hur vi kan utnyttja det vi har lärt oss och att kostnaderna för träningar har kunnat hållas nere – utan någon negativ effekt på resultatet av dem, säger Clara Schönberg.

FranklinCovey program som Filippa K jobbar med är förutom De 7 Goda Vanorna och olika ledarträningar också ”att leda virtuella team”, ”feedback-kultur” och nu börjar man jobba med Unconscious Bias – att få syn på förutfattade meningar. Varje program bygger på samma metodik med förberedelse, webbaserat lärande, diskussion kring att applicera kunskaperna internt och sedan uppföljning.

Ett typiskt program sträcker sig över ett antal veckor. När själva förberedelsefasen är förbi börjar de webbaserade kurserna och de faciliterade interna diskussionsmötena, som leds av företagets egna ledare. Dessa sker ofta i sprintar, dvs ett antal omgångar av lärande, diskussion, sedan nytt lärande, ny diskussion, så att programmen tar mindre tid i anspråk varje vecka och att lärandet får chans att sätta sig och verkligen ge nya beteenden.

Effekt på resultatet
Resultaten har inte låtit vänta på sig. Sedan Filippa K började jobba med sin stora satsning på en lärande kultur, där samarbetet med FranklinCovey ingår, så har företagets eNPS tal (andelen medarbetare som skulle rekommendera företaget som arbetsgivare) skjutit i höjden. Det har ökat fem gånger på tre år och ligger nu på NPS 44, vilket betraktas som ett resultat i världsklass (i snitt ligger branschen på 12).

Även de generella engagemangssiffrorna har fortsatt uppåt – och mitt under pandemin ligger det interna engagemanget på cirka 90 – på en skala från 1- 100.

– Vi vet att ett starkt internt engagemang är grunden för ett starkt externt varumärke och hög lojalitet. Därför är detta oerhört viktigt för oss och vår affär, säger Clara Schönberg.

Clara Schönberg HR Business Partner & Strategic Development, Filippa K

 


Författare:

Henry Rawet, Senior Partner and Chairman at Franklin Covey North